100 ROKOV VOLEBNÉHO PRÁVA ŽIEN V ČESKOSLOVENSKU

Posted on Posted in Aktivity

Pri príležitosti 100. výročia volebného práva žien v Československu sme zorganizovali na verejnú diskusiu o jeho význame. Čo tomu predchádzalo a ako sa stalo, že sa Československo zaradilo k jednej z prvých krajín, kde bolo všeobecné hlasovacie právo? Aký dopad to malo na životy žien a celej spoločnosti? Aký odkaz má pre nás dnes?

Záznam z diskusie si môžete pozrieť tu.
Diskutovali:
– sociologička Zora Bútorová (Inštitút pre verejné otázky)
– riaditeľka spolku Živena Magda Vášáryová
– historička Jana Jablonická-Zezulová (Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Moderovala Katarína Strýčková (V ženskom rode).


Podujatie organizuje Odbor rodovej rovnosti MPSVR SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny. Diskusia sa koná v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.