Komisia spúšťa ofenzívu za rodovú rovnosť

Posted on Posted in Monitoring médií

(Euractiv, 30.01.2015) Eurokomisárka pre rozpočet Kristalina Georgieva plánuje do konca svojho mandátu zvýšiť počet žien v najvyšších pozíciách v rámci európskych inštitúcií. „Môžem vás ubezpečiť, že sa tam dostaneme. Môžete mi veriť,“ reagovala Georgieva pre EurActiv s tým, že jej úlohou bude zvýšiť do konca funkčného obdobia Junckerovej Komisie počet žien na manažérskych pozíciách zo súčasných 27,5% na 40%.Georgieva pripomenula, že rozhodnutie sa týka približne 450 pozícií na úrovni generálnych riaditeľov a riaditeľov a asi 1200 pozícií na úrovni vedúcich oddelení.

Bulharská komisárka si určila rodovú rovnosť ako jednu z priorít svojho päťročného mandátu. „Každá spoločnosť musí využiť potenciál oboch pohlaví. Nejde o feminizmus, ale produktivitu. Hovoríme o dosiahnutí čo najväčšej návratnosti investícií,“ naznačila.

Približne polovica všetkých zamestnancov v EÚ a až 60% všetkých absolventov univerzít v EÚ sú ženy. Napriek tomu aj naďalej pretrváva nedostatočné zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách rovnako v súkromnom sektore, ako aj vo verejnom.

Podľa posledných údajov Európskej komisie zamestnávali Európske inštitúcie na úrovni generálnych riaditeľov a ich zástupcov iba 14 (15%) žien a 82 (85%) mužov, na úrovni riaditeľov a poradcov to bolo 106 (31%) žien a 234 (69%) mužov.

O niečo lepšie čísla sú v rámci vnútroštátnych administratív, kde v priemere zamestnávajú na úrovni generálnych riaditeľov 31% žien a 69% mužov a 40% žien a 60% mužov na úrovni riaditeľov a poradcov. Z pomedzi krajín Vyšehradskej štvorky pritom najviac žien v rozhodovacích pozíciách zamestnáva Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »

„Je na čase, aby Komisia a Európske inštitúcie konečne robili to, čo hlásajú,“ privítala iniciatívu bulharskej komisárky Serap Altinisik Z Európskej ženskej loby.

Európsky sklenený strop

V priemere iba 20,2% členov správnych rád európskych spoločností voľne obchodovateľných na burze sú ženy. Hoci to predstavuje značný nárast z 11,9% v roku 2010, odborníci sa zhodujú, že Európski lídri majú pred sebou ešte dlhú cestu.

Komisia v novembri 2012 predložila návrh smernice, ktorá vyžaduje, aby verejne obchodovateľné európske firmy mali v dozorných radách do roku 2020 aspoň 40% žien. Smernica však čelila ostrej kritike Nemecka a Veľkej Británie a bola napokon zablokovaná.

Komisárka pre spravodlivosť a rodovú rovnosť Věra Jourová minulý týždeň v Európskom parlamente naznačila, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby posunula túto smernicu vpred. Jourová sa plánuje zapojiť do bilaterálnych rozhovorov s predstaviteľmi jednotlivých členských štátov.

Nový impulz prinieslo práve Nemecko Nemecko je stále najvyšším prispievateľom so spoločného rozpočtu EÚ, čo mu spolu s ľudnatosťou dáva veľkú váhu v európskej politike.viac na www.EuropskaUnia.sk » ktoré v novembri 2014 oznámilo prijatie opatrenia na zvýšenie počtu žien v dozorných radách na 30%.

„Nevyužitím schopností vysoko kvalifikovaných žien, mrháme talentom a strácame potenciál pre hospodársky rast,“ vyhlásila eurokomisárka Jourová. Viaceré štúdie totiž naznačujú, že firmy s vyšším zastúpením žien v manažérskych pozíciách sú lepšie organizované a majú lepšie finančné výnosy.

-Zdroj: http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/clanok/komisia-spusta-ofenzivu-za-rodovu-rovnost-023353

Pridaj komentár