Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť 24.2.2015

Posted on Posted in Aktivity, Aktuality

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

 ktoré sa uskutoční

dňa 24. februára 2015 13.30 hod.

v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Špitálska 4 v Bratislave

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa z rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a RR a schvaľovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (Obal_bod3, Závery 19. zasadnutia, Závery z 18 zasadnutia, Stratégia ĽP na rokovaní vlády)
  4. Informácia o prebiehajúcich projektoch v oblasti riešenia násilia na ženách, Nonstop informačná linka pre ženy ohrozené násilím a príprava zákona (ústna informácia)
  5. Správa o schválení Operačného programu Ľudské zdroje a prioritách v oblasti rodovej rovnosti (Obal_bod5, Informacia o OP Ludske zdroje)
  6. Informácia o príprave predsedníctva SR v Rade EÚ a vytýčenie priorít v oblasti rodovej rovnosti Informácia o uskutočnených  aktivitách v rámci Medzinárodného roka rodiny  2014 (Obal bod7, N1463606 highliht – informácia OSN ECOSOC o 20. výročí roka rodiny)
  7. Rôzne

 

Pozvánka podpísaná predsedom výboru

Poverenie na zastupovanie v neprítomnosti

Kompletné materiály v .zip súbore

Pridaj komentár