Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách

Posted on Posted in Aktuality

25.november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Násilie na ženách je stále aktuálnym problémom aj na Slovensku. Verejnosťou nedávno otriasol medializovaný prípady brutálnej vražda 34 ročnej učiteľky v Bratislave, ktorý poukázal na špecifickú zraniteľnosť žien voči určitým formám násilia ako je sexuálne násilie.

Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2017 zažilo u nás sexuálne násilie 4,9% žien, čo tvorí približne 100 000 žien na Slovensku. 22% z nich sa stretlo so sexuálnym násilím v detstve, 63% po dovŕšení 15 rokov a 15% v detstve aj v dospelosti. Ženy najčastejšie zažívali znásilnenie (38%), pokus o znásilnenie (42%), vynútený súhlas so sexom zo strachu (36%) a nútené dotyky na intímnych miestach (35%). K sexuálnemu násiliu najčastejšie došlo za použitia fyzickej sily, vyhrážaním sa, že ju páchateľ použije alebo zo strachu, čo by nastalo, ak by žena nesúhlasila.

Páchateľmi sexuálneho násilia v dospelosti boli výlučne muži. Veľká väčšina žien (88%) páchateľa poznala. Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38%) alebo známych žien (28%). V 10% boli páchateľmi príbuzní. Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer páchateľov z pracoviska ženy – nadriadení, kolegovia (12%).

Oproti tomu sú čísla hlásených a vyšetrených prípadov oveľa nižšie. Vlani bolo políciou zistených 567 skutkov sexuálneho násilia,  tohto počtu bolo 82% ženských obetí. Špecifickou formou je znásilnenie, ktoré sa podľa nášho Trestného zákona týka iba žien, pričom vlani polícia vyšetrovala 99 znásilnení a 67 z nich objasnila. Tretina znásilnení teda zostáva neobjasnená, nehovoriac o množstve skutkov, ktoré ženy ani neohlásia.

Hoci v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách sme urobili v ostatných rokoch výrazný pokrok, ako ukazujú aj tieto dáta, v oblasti špecifických postupov a pomoci obetiam sexuálneho násilia máme stále veľké rezervy. Preto sa ministerstvo v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a v rámci neho zriadeným Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách venovať sa v budúcich projektoch špecificky problematike sexuálneho násilia.

V tento symbolický deň však treba pripomenúť, že každá žena a jej deti si zaslúžia žiť plnohodnotný život v bezpečnom prostredí. To im však nedokážu zabezpečiť iba zákony, polícia a ani služby; podstatná je zmena prístupu celej spoločnosti a každého z nás. V konečnom dôsledku je to totiž ľahostajnosť okolia, ktorá vedie k ľudským tragédiám žien a ich detí.  


Informácie k problematike násilia páchanom na ženách sú k dispozícii na stránke www.zastavmenasilie.sk

V prípade potreby je pre ženské obete a všetkých tých, ktorí chcú pomôcť, zriadená bezplatná non-stop  telefonická linka 0800 212 212.