Poradná rada G7 pre rodovú rovnosť vydala odporúčania na presadzovanie rodovej rovnosti

Posted on Posted in Monitoring médií

Poradná rada G7 pre rodovú rovnosť dnes vydáva svoje odporúčania na presadzovanie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia dievčat a žien a výzvu na akciu.Poradná rada identifikovala 79 osvedčených postupov v zákonoch o rodovej rovnosti v 4 sektoroch (násilie, ekonomické posilnenie, vzdelávanie a zdravie, diskriminácia) a vo všetkých regiónoch sveta. Vyzýva vedúcich predstaviteľov krajín G7 a ďalších krajín, aby sa zaviazali prijať a implementovať progresívne legislatívne rámce pre rodovú rovnosť na základe svojich odporúčaní. Vyzýva predovšetkým vedúcich predstaviteľov na aktivity na:

    • Ukončenie rodovo podmieneného násilia;
    • Zabezpečenie spravodlivého a kvalitného vzdelávania a zdravia;
    • Podporu ekonomického posilnenie;
    • Zabezpečenie úplnej rovnosti medzi ženami a mužmi vo verejných politikách.

Rada vyzýva štáty, aby zabezpečili potrebné financovanie na vykonávanie zákonov a pravidelne ich monitorovali, ako aj zrušili akékoľvek diskriminačné opatrenia proti ženám, ktoré môžu pretrvávať. Viac ako 2,5 miliardy dievčat a žien na celom svete je postihnutých diskriminačnými zákonmi a nedostatkom právnej ochrany. Akcie mnohých odvážnych dievčat a žien prerušili ticho a zdôraznili naliehavú potrebu dôrazných a rozhodných krokov. Rada nalieha na vedúcich predstaviteľov krajín G7, aby boli rovnako odvážni a odvážni, ako sú dievčatá a ženy každý deň.

Zdroj: https://www.elysee.fr/en/g7/2019/08/20/publication-of-the-report-of-the-g7-gender-equality-advisory-council