Eurobarometer o rodovej rovnosti

Posted on Posted in Aktuality

V novom prieskume Eurobarometra sa zdôrazňuje, že rodová rovnosť sa v členských štátoch EÚ ešte stále nedosiahla. Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Rodová rovnosť je základným právom zakotveným v zmluvách EÚ. Musíme využiť, že sa v súčasnosti pozornosť zameriava na tieto témy v médiách a na politickej scéne, aby sme túto zásadu premietli do praxe. Ženy v Európe majú právo na rovnosť, posilnenie postavenia a bezpečnosť, tieto práva však ešte stále nie sú v prípade primnohých žien realitou. 

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „V politike a podnikateľskej sfére sú v rozhodovacích pozíciách ženy stále nedostatočne zastúpené. V EÚ stále zarábajú priemerne o 16 % menej ako muži. A násilie páchané na ženách je ešte stále veľmi rozšírené. To je v dnešnej spoločnosti nespravodlivé a neprijateľné. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa musí odstrániť, pretože hospodárska nezávislosť žien je najlepšou ochranou proti násiliu.“

Prieskum Eurobarometra poukazuje na rozdiel medzi ambíciami a realitou.

Z výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometra o rodovej rovnosti vyplýva, že vo všetkých členských štátoch EÚ stále existuje priestor na zlepšenie. Medzi najzaujímavejšie výsledky patrí:

  • Rodová rovnosť je dôležitá pre väčšinu Európanov: Deväť z desiatich Európanov sa domnieva, že rodová rovnosť je dôležitá pre spoločnosť, hospodárstvo a aj pre nich osobne.
  • Väčšie zastúpenie žien v politike: Polovica Európanov sa domnieva, že by malo byť viac žien s rozhodovacou právomocou v politickej oblasti, pričom sedem z desiatich by súhlasilo s právnymi opatreniami na zabezpečenie rovnakého zastúpenia medzi mužmi a ženami v politike.
  • Rovnaké rozdelenie úloh v domácnosti a starostlivosť o deti ešte nie je realitou: Viac ako osem z desiatich Európanov sa domnieva, že muž by sa mal na domácnosti podieľať rovnakým dielom, alebo by si mal zobrať rodičovskú dovolenku, aby sa mohol starať o svoje deti. Väčšina však zastáva názor, že ženy stále trávia viac času vykonávaním domácich prác a opatrovateľských činností než muži (73 %).
  • Rovnaká odmena je dôležitá 90 % Európanov tvrdí, že nie je prijateľné, aby ženy zarábali menej ako muži, a 64 % z nich podporuje transparentnosť miezd ako prostriedok na docielenie zmeny.

Ďalšie informácie

Výročné kolokvium o základných právach v roku 2017

Osobitný prieskum Eurobarometra o rodovej rovnosti v EÚ

Akčný plán na riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov

Hodnotiaca správa k odporúčania z roku 2017 o transparentnosti odmeňovania