«

»

Jun 01

Vytlačiť Článok

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – videospot v posunkovej reči

Videospot v posunkovej reči o Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie (tel.: 0800 212 212). Linka je bezplatná a v nonstop prevádzke. Poradenstvo Vám poskytnú vyškolené pracovníčky – psychologičky. NLPŽ bola zriadená v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, tento projekt sa realizoval vďaka podpore z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/06/01/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie-videospot-v-posunkovej-reci/