↑ Späť na Prevencia

Vytlačiť Stránka

Výstupy

Príručka pre pedagogický a odborný personál škôl “Situácia detí, svedkov domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie”.

S ohľadom na vysoký výskyt násilia na ženách a deťoch, či už ako priamych obetiach alebo svedkoch násilia v rodinách, môžu pedagogickí a odborní zamestnanci a pedagogické a odborné zamestnankyne zohrať významnú a aktívnu úlohu na všetkých úrovniach prevencie násilia. Účelom tejto príručky je doplniť znalosti o násilí na ženách a domácom násilí s cieľom zvýšiť možnosti vzdelávacích inštitúcií prispieť k prevencii násilia, ktoré zažívajú deti a mládež vo svojich rodinách.

Príručka na stiahnutie tu: Situacia deti_svedkov domaceho nasilia_vyzvy a moznosti intervencie

Príručka v maďarskom jazyku na stiahnutie tu: A nok elleni eroszak es a csaladon beluli eroszak

 

Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na Slovensku
Autorky: Monika Bosá, Dagmar Horná, Katarína Minarovičová, Zuzana Kiczková

Cieľom tejto analýzy je identifikácia aktuálneho stavu realizovanej primárnej prevencie rodovo podmieneného násilia v rôznych prostrediach (typoch a stupňoch) vzdelávania na Slovensku, identifikácia možných bariér a stimulov efektívnej primárnej prevencie rodovo podmieneného násilia ako aj identifikácia príležitostí, ktoré aktuálny vzdelávací systém v rámci svojich možností (prípadne s aplikáciou minimálnych zásahov) pre zefektívnenie primárnej prevencie ponúka.

Analýzu si môžete prečítať tu: Primarna prevencia rodovo podmieneneho nasilia a domaceho nasilia v skolskom vzdelavani na Slovensku

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/prevencia/vystupy/