Vytlačiť Stránka

O nás

TOTO JE ARCHÍVNA STRÁNKA, AKTUÁLNU STRÁNKU NÁJDETE NA WWW.ZASTAVMENASILIE.GOV.SK

Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách a domáceho násilia je jednou z hlavných priorít ochrany a podpory ľudských práv.Poslaním Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) je preto v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre danú oblasť. KMC je vytvorené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny v rámci rovnomenného propjektu, podporeného Úradom vlády z Nórskeho finančného mechanizmu, program SK09 Rodovo podmienené a domáce násilie.

Aktivity KMC >

Naša ponúka informácie o zákonoch a strategických rámcoch, ako i aktivitách KMC a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pre celú škálu profesií poskytuje stránka základné odporúčania pre prácu so ženami zažívajúcimi partnerské násilie.

Odporúčania pre prácu so ženami >

Pre ženy (lebo iné obete domáceho násilia),ktoré hľadajú pomoc, poskytuje základné poradenstvo a prehľad organizáciíposkytujúcich služby ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch resp. domáce násilie, prípadne iné formy násilia.

Poradenské a ubytovacie služby pre obete domáceho násilia >

Súčasťou KMC je aj národná bezplatná non-stop  linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

 

Aktuality

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/

Európska komisia: Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu žien

Brusel 7. marec 2017 Ženy v Európe a na celom svete majú podporu Európskej únie dnes rovnako, ako ju mali v čase jej založenia. Rovnosť medzi ženami a mužmi, ako jedna zo základných hodnôt Európskej únie, sa pred šesťdesiatimi rokmi stala pevnou súčasťou Rímskej zmluvy. Záväzok podporovať zásadu rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu, ktorý Európa …

Viac informácií tu

Prehĺbenie spolupráce pri pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie

V decembri 2016 Inštitút pre výskum práce a rodiny a v rámci neho Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie uzavreli memorandum o spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách a ich deťoch, rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia. Cieľom memoranda je prehĺbenie odbornej spolupráce  pri vytváraní podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie ponuky sociálnych služieb pre prevenciu a elimináciu domáceho násilia …

Viac informácií tu

Eurobarometer: postoj Európanov k násiliu na ženách

V prieskume Eurobarometra sa zúčastnilo takmer 30-tisíc respondentov zo všetkých členských štátov, ktorí mali vyjadriť svoje postoje k domácemu násiliu, sexuálnemu obťažovaniu a pohlavného styku bez súhlasu.   Výsledky za Slovensko sú dostupné tu Stránka zosumarizovaných výstupov z výskumu

Viac informácií tu

Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti …

Viac informácií tu

Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja proti násiliu páchanému na ženách, 25. novembra 2016

Frans Timmermans, prvý podpredseda Komisie, Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie, Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú …

Viac informácií tu

Týrané ženy bojujú s predsudkami: mnohí im neveria

Prečo treba nastoliť presné pravidlá komunikácie so ženami, ktoré zažívajú násilie? Ženy sa po oznámení násilia obávajú najmä už spomínaného obviňovania z klamstva, majú strach z násilníka, ale aj zo samotného vyšetrovania a prieťahov. „Veľmi dlho trvá, kým je násilný muž vykázaný z obydlia a je mu zamedzený prístup k žene, kým súd prijme nejaké opatrenia, nehovoriac …

Viac informácií tu

Možnosti využívania rozhodovacej praxe ESĽP v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia

P O Z V Á N K A Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie  Vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou:  Možnosti využívania rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia  

Viac informácií tu

Domáce násilie: musíme prekonať svoju nevôľu pýtať sa

Rozhovor s nórskym výskumníkom Ole Kristian Hjemdalom k výskumoch o násilní na ženách. V našich výskumoch sme zistili, že keď sa pozrieme na všetky typy fyzického partnerského násilia, tie závažné aj tie menej závažné, približne 17 percent ľudí zažilo nejakú formu násilia od svojho partnera. Tieto nezávažné formy násilia sú veľmi bežné, a väčšinou sú výsledkom konfliktov a hádok, …

Viac informácií tu