↑ Späť na KMC

Vytlačiť Stránka

Odborné vzdelávanie

Jedným zo štyroch základných pilierov ako Istanbulského dohovoru, tak aj agendy Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, je vzdelávanie relevantných profesií zapojených do riešenia konkrétnych prípadov násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, ako aj osôb pracujúcich v oblasti prevencie alebo zníženia miery výskytu násilia. Sú to právo vymáhajúce profesie (polícia, prokuratúra a súdy SR) a pomáhajúce profesie (psychológia, sociálna práca a zdravotníctvo).

V rámci aktivít zameraných na odborné vzdelávanie profesií má Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie dve partnerské organizácie: Radu Európy, ktorej expertky spolupracujú na tvorbe tréningové modulu pre právo vymáhajúce profesie a Nórske centrum štúdií násilia a traumatického stresu (NKVTS) na prenos skúseností v oblasti vzdelávania pomáhajúcich profesií a dištančných foriem vzdelávania.

Konkrétne vzdelávacie aktivity KMC nájdete na našej Facebookovej stránke.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/vzdelavanie/

Polícia, prokuratúra a súdy SR

„Fact-findingmission“ s expertkami z Rady Európy V rámci aktivít zameraných na odborné vzdelávanie polície, prokuratúry a súdov SR spolupracuje Koordinačno metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie s partnerskou organizáciou Radou Európy. S cieľom zaistiť čo najpresnejšie nastavenie obsahu aj foriem vzdelávania týchto orgánov sme zorganizovali a zrealizovali stretnutie „Fact-findingmission“ s expertkami z Rady …

Ísť na stránku »

Sociálna práca

Odborné vzdelávanie terénných sociálnych pracovníčok a pracovníkov v marginalizovaných rómskych komunitách V oblasti vzdelávania terénnych sociálnych pracovníčok a pracovníkov v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) nadviazalo Koordinačno metodické centrum pre domáce a rodovo podmienené násilie spoluprácu s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Organizovali sme tréningy pre multiplikátorov/ky boja proti NPŽ v oblasti terénnej sociálnej práce v MRK …

Ísť na stránku »

Zdravotníctvo

Ísť na stránku »

Poskytovatelia služieb

Odborné vzdelávanie osôb pracujúcich v poradenských centrách, bezpečných ženských domoch a krízových centrách V oblasti vzdelávania osôb pracujúcich v poradenských centrách, bezpečných ženských domoch a krízových centrách navrhlo Koordinačno metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie model ďalšieho vzdelávania pomáhajúcich profesií prostredníctvom vzájomného učenia sa formou facilitovaných workshopov. Cieľom toho vzdelávania je štandardizovať podporu …

Ísť na stránku »

Ďalšia ponuka

Úvod do trénerských zručností V roku 2015 Koordinačno metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie realizovalo tréning „Úvod do trénerských zručností“ špecificky zameraný na trénerské zručnosti a vytvorilo tréningový manuál „Úvod do trénerských zručností“ (Jójart P.). Absolventi tréningu sa v roli asistujúcich ko-tréneriek, ko-trénerov zapoja do aktivít primárnej prevencie na školách a po nadobudnutí …

Ísť na stránku »

Výstupy

Úvod do trénerských zručností Primárna prevencia na stredných školách sa v súčasnej dobe teší veľkému záujmu pedagógov ako aj mladých ľudí. Vzhľadom na túto pozitívnu spätnú väzbu, ale aj na skutočnosť, že mnohé školy opätovne pozývajú prednášateľov, aby poskytli informácie aj ďalším študentom, vznikla potreba rozšíriť počet kvalifikovaných multiplikátorov. Koordinačno-metodické centrum usporiadalo v dňoch 18.-19. …

Ísť na stránku »