↑ Späť na Adresár

Vytlačiť Stránka

Nitriansky VÚC

Odporúčané zariadenia:

Centrum Slniečko Nitra

Prevádzky: “Bezpečný ženský dom” (utajená adresa), “Krízové stredisko pre matky s deťmi” (utajená adresa), dom pre ženy po krízovej intervencii v BŽD alebo KS – útulok “Bezpečný dom” (utajená adresa), Poradňa – pre obete domáceho násila, Krízové stredisko pre deti, Intervenčné centrum, Vzdelávacie centrum EduCAN.

Aktivity: terénna sociálna práca, krízová intervencia, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, špecializované terapie (muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, canisterapia, …)

poradna@centrumslniecko.sk

0917 545 808 (Poradňa)

0905 511 512 (Bezpečný ženský dom)

0905 949 284 (Krízové stredisko pre matky s deťmi)

www.centrumslniecko.sk (kontakty na všetky prevádzky)

 

Ostatné zariadenia, ktoré ponúkajú pomoc aj ženám zažívajúcim násilie a ich deťom:

Krízové stredisko Hurbanovo

Tel.: 035/760 2208 – nonstop

Fax: 035/760 4505

Mail: kshurbanovo@stonline.sk

Služby: prvá stanica pre deti zanedbávané, týrané, zneužívané a sociálne prípady (prideľuje ich ÚPSVa R) – potom sú umiestňované do Detských domovov, reedukačných zariadení alebo späť do rodín

Ubytovanie: pre deti od 2 do 18 rokov – starostlivosť bezplatná

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/organizacie/nitriansky-vuc/