↑ Späť na Zákony SR

Vytlačiť Stránka

Zákon o priestupkoch

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49 Zákona o priestupkoch)

Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, kto úmyselne naruší občianske spolužitie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie/zakony/zakon-o-priestupkoch/