Vytlačiť Stránka

Poradňa

Ak prežívate násilie, volajte na bezplatnú linku 0800 212 212:

  • Pamätajte na to, že to nie je vaša vina.
  • Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu alebo kontaktujte organizáciu vo vašej blízkosti
  • Máte právo na život bez násilia, v bezpečí a pokoji. Neospravedlňujte svojho násilníckeho partnera.
  • Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie.
  • Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vaše rozhodnutie zmeniť svoj život.

Ak ste v ohrození, volajte 158 alebo 112!

Na bezplatnom telefónnom čísle 158 (bezplatné tiesňové číslo polície) alebo 112 (integrovaný záchranný systém)  môžete  ohlásiť násilný útok a privolať pomoc polície. Na políciu sa môžete obrátiť aj keď sa obávate o svoj život a zdravie a/alebo život a zdravie vašich detí. Obavy vo vás môže vyvolať vyhrážanie, zastrašovanie zo strany manžela alebo partnera a strach  z toho, že svoje vyhrážky uskutoční.

Pri telefonáte na linku 158 povedzte meno, adresu a oznámte miesto kde sa nachádzate. Ďalej je potrebné popísať situáciu (čo sa deje), kto je okrem vás doma, či je niekto zranený. Ak ide o vážne zranenia, zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112 alebo 155. Polícia k vám domov vyšle hliadku. Príchod polície môže na istý čas prerušiť alebo zastaviť násilie.

Čo môže polícia

Proti násiliu, ktoré páchajú na ženách ich partneri, môže najúčinnejšie zasiahnuť polícia, ktorá je povinná reagovať na každé núdzové volanie o pomoc na linku 158 (resp. 112). Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, hrozí závažná škoda a vec neznesie odklad. Súhlas násilníka so vstupom do bytu, ktorý vlastní či inak užíva, nie je potrebný. Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok (spočiatku aspoň na 24 hodín) a navrhnúť ďalšie opatrenia, napr. vykázať násilníka z bytu na 10 dní.

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/

Non-stop linka 0800 212 212

Bezplatná non-stop linka 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie Národná linka pre ženy je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie. V situácii ohrozenia ženy a jej detí poskytnú poradkyne na linke krízovú pomoc a všetky potrebné informácie. Služby, ktoré budú na Národnej linke poskytované, vychádzajú z potrieb žien, …

Ísť na stránku »

Ako pomôcť

Násilie je trestný čin V Slovenskej republike sú mnohé násilné činy považované za trestné činy a je jedno, či boli spáchané v rodine, alebo mimo nej. Väčšina týchto činov sú okrem toho tzv. oficiálne delikty, čo znamená, že v takýchto prípadoch vznáša obžalobu štát z úradnej povinnosti, nezávisle od toho, či si to obeť želá. Výnimky: …

Ísť na stránku »

Rady pre ženu

Ak vy sama zažívate násilie… Pamätajte na to, že to nie je vaša vina. Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu. Máte právo na život bez násilia, v bezpečí a pokoji. Neospravedlňujte svojho násilníckeho partnera. Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie. Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vaše rozhodnutie zmeniť svoj život. Ak …

Ísť na stránku »

Polícia

Polícia je kľúčová inštitúcia, ktorá má vám a vašim deťom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť, keď ste v ohrození v dôsledku násilného správania manžela, bývalého manžela alebo partnera. Úlohou  polície je„spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku“ (Zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore). Polícia …

Ísť na stránku »

Rozvod

„Ty si nikdy nerobila, takže ti vôbec nič nepatrí“, „Keď odídeš, stratíš byt“, „Ak sa dáš rozviesť, vezmem ti deti“. Tieto vyhlásenia nemajú skutočnú platnosť, ale násilnícki muži ich často používajú na vyvíjanie nátlaku na ženy a na ich zastrašovanie. Je preto veľmi dôležité poznať vlastné práva. PRÁVO NA ROZVOD Manželia sú si v manželstve …

Ísť na stránku »

Trestné konanie

Násilné činy ako vyhrážky, telesné týranie, obmedzovanie osobnej slobody, nútenie k sexu a znásilnenie sú podľa nášho trestného zákona trestné. Väčšina týchto trestných činov sú tzv. oficiálne delikty, to znamená, že len čo sa o nich polícia alebo iný orgán činný v trestnom konaní, napr. prokuratúra, dozvie, má postupovať z úradnej povinnosti. Každý človek môže oznámiť …

Ísť na stránku »