↑ Späť na Adresár

Vytlačiť Stránka

Trenčiansky VÚC

Odporúčané zariadenia:

Slovenské krízové centrum Dotyk Beckov
Adresa: Beckov 87, 916 38 Beckov
Web: www.dotyk.sk
Telefón: 0903 704 784
Mail: dotyk@dotyk.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, bezpečný ženský dom, byty s utajovanou adresou, základné a špecializované sociálne poradenstvo, nízkoprahové denné centrum, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, mediácia (sprostredkovane), sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ, posudkov, ochrana vlastnou bezpečnostnou službou + služby deťom

 

Ostatné zariadenia, ktoré ponúkajú pomoc aj ženám zažívajúcim násilie a ich deťom:

Orchidea n.o., Prievidza
Adresa: Necpalská cesta 32, 971 01 Prievidza
Web: www.orchideask.sk
Telefón: 0911 208 126, 0911 208 129
Mail: orchideabosany@stonline.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, krízové centrum, základné sociálne poradenstvo, poradenské centrum, realizácia pobytových programov a terénnej sociálnej práce, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia, skupinová terapia, rodinná terapia (sprostredkovane), mediácia, vypracovanie správ a posudkov

Jazmín  n.o., Handlová
Adresa: F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová
Web: www.jazminhandlova.sk

Telefón: 0905 342 880
Mail: jazmin.mrazova@stonline.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, útulok, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, prevádzanie na inštitúcie, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), psychologické poradenstvo, psychoterapia, advokátske zastupovanie, vypracovanie správ a posudkov + služby pre deti

Krízové centrum Čakanka Považská  Bystrica
Adresa: SNP 4489/155, 017 07 Považská Bystrica
Telefón: 042/4361006
Mail: Kcentrum@povazska-bystrica.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov + služby deťom

Poradňa PON – Pomoc obetiam násilia Trenčín
Adresa: Ul. K. Pribinu 24, 911 01 Trenčín
Web: www.pomocobetiam.sk
Telefón: 032/321 999 1, 0907 409 425
Mail: trencin@pomocobetiam.sk
Služby: krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia, skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ, posudkov, sprostredkovateľské služby, advokátske zastupovanie, rodinná terapia, mediácia, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, práca s násilníkom, jeho terapia, vypracovanie správ, posudkov

Útulok mesta Partizánske OÁZA
Adresa: Ul. R. Jašíka 160, 958 01 Partizánske
Telefón: 038/ 7495794, 0918 788 911
Mail: utulok@skylan.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, útulok, stredisko osobnej hygieny, sociálnoprávne poradenstvo, prevádzanie na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť, sprostredkovanie aj krízová linka a intervencia, zdravotné ošetrenie, psychologické poradenstvo a psychoterapia

Psychologicko-právne centrum pomoci, o.z. Bošany
Adresa: Škultétyho 246, Bošany
Web: www.ppcp.sk
Telefón: 0903 726 369, 0905 402 456
Služby: základné sociálne poradenstvo, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna, skupinová, rodinná terapia, vypracovanie správ, posudkov

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/organizacie/trenciansky-vuc/