Archív článkov v kategórii: Aktivity

Nov 25

Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja proti násiliu páchanému na ženách, 25. novembra 2016

Frans Timmermans, prvý podpredseda Komisie, Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie, Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/25/spolocne-vyhlasenie-k-medzinarodnemu-dnu-boja-proti-nasiliu-pachanemu-na-zenach-25-novembra-2016/

Nov 21

Týrané ženy bojujú s predsudkami: mnohí im neveria

Prečo treba nastoliť presné pravidlá komunikácie so ženami, ktoré zažívajú násilie? Ženy sa po oznámení násilia obávajú najmä už spomínaného obviňovania z klamstva, majú strach z násilníka, ale aj zo samotného vyšetrovania a prieťahov. „Veľmi dlho trvá, kým je násilný muž vykázaný z obydlia a je mu zamedzený prístup k žene, kým súd prijme nejaké opatrenia, nehovoriac …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/21/tyrane-zeny-bojuju-s-predsudkami-mnohi-im-neveria/

Nov 07

Možnosti využívania rozhodovacej praxe ESĽP v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia

P O Z V Á N K A Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie  Vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou:  Možnosti využívania rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia  

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/07/moznosti-vyuzivania-rozhodovacej-praxe-eslp-v-pripadoch-nasilia-na-zenach-a-domaceho-nasilia/

Oct 19

Domáce násilie: musíme prekonať svoju nevôľu pýtať sa

Rozhovor s nórskym výskumníkom Ole Kristian Hjemdalom k výskumoch o násilní na ženách. V našich výskumoch sme zistili, že keď sa pozrieme na všetky typy fyzického partnerského násilia, tie závažné aj tie menej závažné, približne 17 percent ľudí zažilo nejakú formu násilia od svojho partnera. Tieto nezávažné formy násilia sú veľmi bežné, a väčšinou sú výsledkom konfliktov a hádok, …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/10/19/domace-nasilie-musime-prekonat-svoju-nevolu-pytat-sa/

Jun 01

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – videospot v posunkovej reči

Videospot v posunkovej reči o Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie (tel.: 0800 212 212). Linka je bezplatná a v nonstop prevádzke. Poradenstvo Vám poskytnú vyškolené pracovníčky – psychologičky. NLPŽ bola zriadená v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, tento projekt sa realizoval vďaka podpore z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/06/01/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie-videospot-v-posunkovej-reci/

May 10

Dokument Programy pre páchateľov násilia na ženách (2016)

S cieľom eliminovať násilie páchané na ženách zaviedla Aliancia žien Slovenska aj intervenčné programy pre ich páchateľov. O účele, význame, efektivite a dopade intervenčných programov pre páchateľov hovorí dokument, v ktorom je uvedený aj rozhovor s ich garantom Mgr. Róbertom Vavrom. Dovoľujeme si Vás tak pozvať na film z dielne Aliancie žien Slovenska, ktorý je dostupný …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/05/10/dokument-programy-pre-pachatelov-nasilia-na-zenach-2016/

Feb 15

Nová legislatíva na ochranu obetí domáceho násilia

Významným krokom v ochrane obetí domáceho násilia je novelizácia niektorých zákonov, ktoré sú výsledkom spolupráce rezortu práce s rezortom vnútra a spravodlivosti. Neovelizácie zákonov boli schválené NR SR dňa 13. novebra 2015 a sú účinné od 1. januára 2016. V Trestnom zákone v prípade týrania blízkej a zverenej osoby bol zavedený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/02/15/nova-legislativa-na-ochranu-obeti-domaceho-nasilia/

Nov 25

Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/11/25/medzinarodny-den-eliminacie-nasilia-na-zenach/

Jul 15

Cena, ktorú platíme za násilie na ženách, je dlhodobo podceňovaná

Odhaduje sa, že cena násilia páchaného na ženách je mimoriadne vysoká. Priame a nepriame náklady súvisiace s domácim násilím, násilím na ženách a v intímnych vzťahoch sa dotýkajú nielen obetí a ich najbližšieho okolia, ale rovnako spoločnosti a celej jej ekonomiky. Také sú znepokojivé výsledky “Štúdie o odhadovaných nákladoch na rodovo – podmienené násilie v EÚ”, publikovanej Európskym inštitútom pre …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/07/15/cena-ktoru-platime-za-nasilie-na-zenach-je-dlhodobo-podcenovana-2/

Apr 10

Projekt Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

MPSVR začína s implementáciou projektu Koordinačno – metodického centra (KMC), ktoré bude zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Svoje úlohy bude však plniť prierezovo cez všetky relevantné rezorty. Cieľom KMC bude vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. V rámci KMC bude vytvorený expertný …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/04/10/projekt-koordinacno-metodicke-centrum-pre-rodovo-podmienene-a-domace-nasilie/

Staršie príspevky «