Archív článkov k téme: BSK

May 29

Výzva BSK “Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie”

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len “BSK”) zverejnil VÝZVU na predkladanie sociálnych projektov na rok 2014 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/05/29/vyzva-bsk-pomoc-zenam-na-ktorych-je-pachane-nasilie/