↑ Späť na Odborné vzdelávanie

Vytlačiť Stránka

Ďalšia ponuka

Úvod do trénerských zručností

V roku 2015 Koordinačno metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie realizovalo tréning „Úvod do trénerských zručností“ špecificky zameraný na trénerské zručnosti a vytvorilo tréningový manuál „Úvod do trénerských zručností“ (Jójart P.). Absolventi tréningu sa v roli asistujúcich ko-tréneriek, ko-trénerov zapoja do aktivít primárnej prevencie na školách a po nadobudnutí potrebných skúseností do špecializovaných tréningov v téme rodovo podmieneného a domáceho násilia pre dotknuté profesie.

 

Pilotný e-learningový kurz pre novinárky a novinárov

Koordinačno metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie vypracúva a testuje pilotný e-learningový kurz pre novinárky a novinárov, ktorého cieľom je snaha o predchádzanie sekundárnej viktimizácie žien zažívajúcich násilie a obetí domáceho násilia.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/vzdelavanie/dalsia-ponuka/