↑ Späť na Ako pomôcť

Vytlačiť Stránka

Proces pomoci

Človek vystavený násiliu má vždy pocity bezmocnosti, straty kontroly a rozhodovania o vlastnom živote. V procese pomoci ide preto o to, aby sme spoločne s týranou ženou premysleli také možnosti konania, ktoré jej pomôžu znova nadobudnúť kontrolu nad vlastným životom.

Prvý dôležitý krok spočíva v získaní a podporovaní dôvery ženy. K tomu patrí, že musíme ženu postihnutú násilím brať vážne, veriť jej a dať jej najavo, že jej chceme pomôcť bez toho, aby sme ihneď dávali rady, alebo ponúkali unáhlené riešenia.

Na začiatku je pre ženu najdôležitejšie, aby cítila, že ju akceptujeme, že sa môže slobodne vyjadrovať a prostredníctvom rozprávania vlastného príbehu získať odstup od svojej situácie a vytvoriť si o nej jasnejší obraz. Je nevyhnutné zaručiť žene diskrétnosť, mlčanlivosť a dohodnúť s ňou všetky kroky.

Dôležitým predpokladom na to, aby sa žena mohla rozhodovať, sú informácie o jej právach, sociálnej a finančnej pomoci, ubytovacích možnostiach, podpore pre deti a pod. Čas je jedným z dôležitých faktorov pri podpore žien. Pomocníci a pomocníčky ľahko urobia chybu tým, že chcú konať rýchlo alebo chcú situáciu ihneď zmeniť, pretože
majú pocit, že je neúnosná. Pritom si neuvedomujú, že žena postihnutá násilím možno už veľmi dlho žije v tejto situácii a dokáže ju rôznymi spôsobmi zvládať.

Poradenstvo a podporu treba ponúkať dlhšiu dobu a vždy znova aj vtedy, ak žena pomoc hneď neprijme. Okrem toho sa vždy znova treba ženy pýtať, čo potrebuje a či je s ponúknutou pomocou spokojná. Ochrana a bezpečnosť ženy postihnutej násilím a jej detí je najdôležitejším cieľom každej pomoci.

PRÍPRAVY NA ZABEZPEČENIE ÚČINNEJ POMOCI

V záujme poskytovania účinnej pomoci je dôležité najprv sa o probléme informovať, zbierať informačný materiál, prostredníctvom kurzov a seminárov rozvíjať svoju kompetenciu a nadviazať kontakty so špeciálnymi pomáhajúcimi zariadeniami pre ženy. Aktuálny informačný materiál má byť v pomáhajúcich zariadeniach a inštitúciách uložený na čo najviditeľnejšom mieste, aby ženy oslovil. Je užitočné, ak je informačný materiál k dispozícii aj v ďalších jazykoch, ktoré sa v krajine používajú. Ak pracujete v inštitúcii, ktorá sa často zaoberá touto
problematikou (napr. na súde, v poradni), je dôležité, aby ste so svojimi spolupracovníčkami a spolupracovníkmi vypracovali plán, ako možno v krízových situáciách pomôcť ženám a deťom postihnutým násilím.

Dôležitá je aj konfrontácia s vlastným strachom z násilia a hľadanie spôsobov, ako tento strach prekonať.

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/konajme/proces-pomoci/