↑ Späť na Rady pre ženu

Vytlačiť Stránka

Krízový plán

MOŽNOSTI NA ZAISTENIE BEZPEČIA PRE ŽENU A DETI

Na Slovensku existuje možnosť získať predbežné opatrenie, ktoré násilníkovi dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu (v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove), ak je dôvodne podozrivý z násilia. Žena postihnutá násilím môže podať návrh na takéto predbežné opatrenie a súd o ňom rozhodne do siedmich dní od doručenia návrhu. Ak súd takémuto návrhu vyhovie, uloží zároveň navrhovateľke, aby v stanovenej lehote na súd podala návrh na začatie konania o vylúčení násilníka z užívania bytu alebo domu. Nerešpektovanie takéhoto predbežného opatrenia je trestným činom a treba ho ohlásiť na polícii.

Odporúčanie: Máte právo vziať so sebou deti. Je to dôležité, pretože násilnícky muž väčšinou nie je zodpovedným  otcom. Okrem toho môže byť neskôr ťažké zobrať deti k sebe. Ak je to možné, mali by ste si pri odchode vziať so sebou doklady a potrebné osobné veci. Cenné predmety alebo vkladné knižky treba bezpečne uschovať.

V kritických prípadoch sa môžete informovať o možnostiach ubytovania v zariadeniach sociálnych služieb. Krízovú situáciu treba ohlásiť aj na odbore sociálnych vecí ÚPSVaR. Táto inštitúcia môže s partnerom absolvovať pohovor a má významné miesto pri rozhodovaní súdu o zverení detí do výchovy a o výške výživného na deti.

Ak nemôžete využiť predbežné opatrenie, a musíte preto naďalej ostať v spoločnom byte/dome s násilníckym partnerom, je tu niekoľko krokov, ktoré môžu pomôcť zvýšiť vašu bezpečnosť:

 • Požiadajte niekoho, nech sa dočasne nasťahuje k vám.
 • Požiadajte o podporu príbuzných, známych a susedov.
 • Zabezpečte si pre naliehavý prípad iné núdzové ubytovanie.
 • Nadviažte kontakt s poradňou pre ženy.
 • Ak je vážne ohrozená vaša bezpečnosť, kontaktujte políciu a dohodnite sa s ňou, aby v prípade potreby ihneď zasiahla.
 • Požiadajte o pomoc odbor sociálnych vecí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, poradňu alebo osobu, ktorá má dobrý kontakt s vaším mužom, aby s ním hovorili o neprípustnosti násilia a o možných dôsledkoch (vrátane trestnoprávneho postihu) páchania násilia v rodine.

KRÍZOVÝ PLÁN

Významnou oporou je zostavenie krízového plánu:

 • Napíšte si zoznam telefónnych čísel priateľov a priateliek, príbuzných,polície, advokátky, ženskej organizácie poskytujúcej pomoc, lekárky,sociálnej pracovníčky atď. a noste ho stále pri sebe, aj keď ho máte uložený v mobile.
 • Zabezpečte si prístup k telefónu alebo mobilný telefón.
 • Požiadajte susedov, aby privolali políciu, ak začujú z bytu krik alebo hluk.
 • Pripravte si finančnú rezervu pre prípad núdze: na taxík, MHD, na prenocovanie v hoteli a pod.
 • Zabezpečte si náhradné kľúče od bytu a od auta.
 • Zabaľte a ukryte pohotovostný kufor, ktorý obsahuje: peňažnú rezervu, vkladné knižky, osobné dokumenty svoje i detí, nevyhnutné lieky a šatstvo.
 • Naplánujte možnosť núdzového ubytovania (u príbuzných, známych, susedov, v niektorom zo zariadení sociálnych služieb).
 • Krízový plán preberte s dôveryhodnými ľuďmi.

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/rady-pre-zenu/krizovy-plan/