↑ Späť na Rady pre ženu

Vytlačiť Stránka

Mediácia

MEDIÁCIA SA NEODPORÚČA!!!

Mediácia (sprostredkovanie) je vo všeobecnosti postupom na riešenie konfliktov. V niektorých krajinách sa používa ako opatrenie v prípadoch zverenia detí do výchovy jedného z rodičov a úpravy styku s druhým rodičom. Cieľom mediácie je, aby sa manželský pár prostredníctvom tzv. mediátora alebo mediátorky pokúsil dosiahnuť vzájomnú dohodu.

Na Slovensku je tento postup upravený zákonom. Účelom mediácie je mimosúdne vyriešenie sporu. Účasť na mediácii nie je povinná a nemožno ju nijakým spôsobom vynucovať. Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre zúčastnené osoby záväzná. Ak je táto dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, možno na jej základe podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

Odporúčanie:

Mediácia môže ľahko viesť k neférovým dohodám, ak účastníci nie sú rovnako silní. Táto metóda by sa nemala používať, ak sa muž správa násilnícky a vy nemáte možnosť si s ním vymieňať názory otvorene a bez strachu.

Ak vám navrhli mediáciu, mali by ste zvážiť, či je pre vás vhodná, a bude lepšie, ak ju odmietnete (najmä ak nemáte advokátku). Linka alebo poradňa pre ženy vám môže pomôcť pri rozhodovaní.

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/rady-pre-zenu/mediacia/