↑ Späť na Adresár

Vytlačiť Stránka

Prešovský VÚC

Odporúčané zariadenia:

Záujmové združenie žien MyMamy, Prešov
Adresa: Jánošíkova 70, 080 01 Prešov
Web: www.mymamy.sk
Telefón: 051/771 2233, 0911 444 991
Mail: poradkyne@mymamy.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, ubytovanie, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo,  advokátske zastupovanie, psychoterapia (sprostredkovane), skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov + služby pre deti klientok

PROGRESFEM, krízová poradňa pre ženy a deti, Poprad

Telefón: 0919 235 820, 0908 121 427 (Po-Pia: 8.00 – 16.00)

Web: www.progresfem.sk

Mail: progresfem@progresfem.sk

Služby: sociálne, právne a psychologické poradenstvo, podporné skupiny, terénno-sociálna práca, doprovod a sprevádzanie na úradoch

 

Ostatné zariadenia, ktoré ponúkajú pomoc aj ženám zažívajúcim násilie a ich deťom:

Centrum sociálnych služieb Slnečný dom, Prešov
Adresa: Važecká 3, 080 05 Prešov
Web: www.dssvazeckapo.sk

Telefón: 051/773 4704, 051/749 5290, 051/775 7356
Mail: dssvazecka@stonline.sk
Služby: krízové stredisko, špecializované poradenstvo, krízová intervencia, psychologické poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov, sprostredkovane aj zdravotné ošetrenie + služby osobitne zamerané na deti: psychologické poradenstvo, výchova detí, skupinová práca, voľnočasové aktivity, tábory

Pomoc obetiam násilia
Adresa: Požiarnicka 3, 080 01 Prešov
Web: www.pomocobetiam.sk
Telefón: 051/321 9991

Občianske združenie Familiaris, Svit
Adresa: Ul. SNP 145/9, 059 21 Svit
Web: www.familiaris.sk
Facebook: https://goo.gl/Eyu6sg
Telefón: 0905 742 400
Mail: familiaris.poradenstvo@gmail.com
Služby: sociálnoprávne poradenstvo, skupinová terapia, rodinná terapia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, práca s násilníkom, jeho terapia, zdravotné ošetrenie, psychologické poradenstvo, advokátske zastúpenie, individuálna psychoterapia

Centrum sociálnych služieb Batizovce, zariadenie núdzového bývania a útulok vo Svite
Adresa: Družstevná 25/3, 059 35  Batizovce
Web: www.cssbatizovce.sk
Telefón: 052/ 784 9716, 0905 262 686
Mail: bolisegova.katarina@cssbatizovce.sk
Služby: útulok a zariadenie núdzového bývania, sprevádzanie na inštitúcie, základné poradenstvo

OZ Návrat, Prešov
Adresa: Svätopluková 12, 080 01 Prešov
Web: www.navrat.sk
Telefón: 051/771 16 79, 0918 391 019
Mail: navratpo@navrat.sk
Služby: nízkoprahové denné centrum, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, mediácia – iba bez akútneho násilia, sprevádzanie na inštitúcie, sprostredkovanie aj ubytovanie, advokátske zastupovanie + služby deťom

Poradňa PON POPRAD

Konzultácie aj bez objednania: Utorok a štvrtok: 14,00 – 18,00

Adresa: Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad

Telefón, odkazovač, fax: 052/772 5068

Mobil: 0905 213 283

Mail: poprad@pomocobetiam.sk

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/organizacie/presovsky-vuc/