↑ Späť na Adresár

Vytlačiť Stránka

Trnavský VÚC

Odporúčané zariadenia:

Križovatky n. o. –  Zariadenie núdzového bývania Emauzy, Holíč
Adresa:  J. Čabelku 3, 908 51 Holíč
Web: www.krizovatky.eu/azylovy-dom-emauzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Telefón: 034/668 3110, 0905 579 940
Mail: emauzy@stonline.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, základné sociálne poradenstvo, odhad rizika násilia – bezpečnostné plány, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie posudkov a správ pre políciu a súdy, poskytnutie šatstva, potravín, čistiacich prostriedkov, distribučno-sociálne poradenstvo – snaha o sprostredkovanie všetkých ďalších služieb

 

Ostatné zariadenia, ktoré ponúkajú pomoc aj ženám zažívajúcim násilie a ich deťom:

Záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara
Adresa: Azylový dom Tamara, Okružná 6496/20, 917 01 Trnava
Telefón: 033/550 14 46, 0948 028 738
Mail: azylovydom@gmail.com
Služby: zariadenie núdzového bývania, útulok, základné a špeciálne sociálne poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov, sprostredkovanie aj psychologické poradenstvo a psychoterapia, podporné skupiny

Zariadenie núdzového bývania pre ženy Jozefínium, Dolná Krupá
Adresa:  Námestie L. van Beethovena č. 556/9, 919 65 Dolná Krupá
Web: www.jozefinium.sk
Telefón: 033/5577166, 0902 804 245
Mail: jozefinum@gmail.com
Služby: zariadenie núdzového bývania, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia, sprevádzanie na inštitúcie + služby deťom

Otvorená náruč n. o., Piešťany
Adresa: Kukučínova 21, 921 01 Piešťany
Web: www.otvorenanaruc.sk
Telefón: 0907 456 978
Mail: otvorenanaruc.no@centrum.sk
Služby: základné a špecializované ambulantné poradenstvo, krízová linka, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, psychoterapia, skupinová, rodinná terapia, ubytovanie (sprostredkovane), krízová intervencia (sprostredkovane), zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), mediácia (sprostredkovane)

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, n.o., Skalica
Adresa: Nádražná 33/E, 909 01 Skalica
Web: www.stiborsi.sk/kontakt
Telefón: 0917 346 962
Mail: stepanovska@mesto.skalica.sk
Služby: útulok, nocľaháreň, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť, písanie správ a posudkov, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), psychologické poradenstvo (sprostredkovane), právne zastupovanie (sprostredkovane), psychoterapia (sprostredkovane) + služby deťom

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/organizacie/trnavsky-vuc/