↑ Späť na Poradňa

Vytlačiť Stránka

Rady pre ženu

Ak vy sama zažívate násilie…

Pamätajte na to, že to nie je vaša vina. Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu. Máte právo na život bez násilia, v bezpečí a pokoji. Neospravedlňujte svojho násilníckeho partnera. Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie. Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vaše rozhodnutie zmeniť svoj život.

Ak potrebujete informácie, volajte 0800 212 212

Ak ste v ohrození volajte 158 alebo 112!

Štatistické prieskumy potvrdzujú, že iba malý počet násilníckych mužov (len 2 — 10 %) zmení svoje správanie. Aj keď ukončenie násilia je v rukách muža, žena môže využívať rôzne stratégie na zvýšenie svojej bezpečnosti a bezpečnosti detí ako napríklad:

  • krátko odmietnuť obvinenia a kritiku, ale nenechať sa zatiahnuť do sporu o vine,
  • odmietať kontrolu, prelomiť izoláciu napríklad návštevou priateľky, (i keď nie každá dokáže načúvať a brať váš problém vážne),
  • absolvovať nejaké kurzy, nastúpiť do zamestnania,
  • informovať muža o možnosti poradenstva alebo programu pre násilníckych mužov (je však dôležité, aby poradca násilie jednoznačne odmietal a jasne to vyjadroval slovami i správaním);
  • nájsť v príbuzenstve alebo medzi známymi osobu, ktorú muž rešpektuje, a požiadať ju, aby muža konfrontovala s jeho násilníckym správaním;
  • odísť od muža (do ženského domu, k známym a pod.), a tým dať najavo, že ďalšie násilie nebudete trpieť a že máte aj iné životné alternatívy.

Tieto stratégie môžu byť účinné, ale môžu viesť aj k vystupňovaniu ďalšieho násilia. Preto si treba zvážiť, čo robiť, keď toto úsilie stroskotá. Ak tieto stratégie zlyhajú, nikdy to nie je vaša vina. V záujme bezpečia a psychickej úľavy je lepšie, ak aspoň na nejaký čas odídete od muža. To ešte neznamená, že sa musíte rozhodnúť pre skončenie
vzťahu, ale získate odstup a pokoj, aby ste si mohli usporiadať svoje pocity a v pokoji premyslieť ďalšie kroky. Významnou oporou je zostavenie krízového plánu.

Možnosti zvládania rozchodu

Po dlhom čase, keď vás ovládal násilnícky muž, sa vám teraz ponúka možnosť, aby ste si uvedomili a rozvíjali vlastné silné stránky a schopnosti, a tak našli samu seba. Ak berieme samy seba vážne, je to prvý krok k posilneniu pocitu vlastnej hodnoty a schopnosti postarať sa o seba (napríklad vytváraním nového okruhu priateľov a priateliek; nadväzovaním kontaktov so ženami s podobnými skúsenosťami; účasťou na svojpomocnej skupine, alebo priamo zorganizovaním takejto skupiny; kontaktmi s odborníčkami/terapeutkami). Konfrontácia so zážitkami
s násilím a rozhovor o nich sú dôležitými možnosťami, ako rozchod s násilníkom psychicky spracovať.

Viac o pocitoch spojených s prežívaním násilia a spracovaním rozchodu nájdete tu

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/rady-pre-zenu/

Sociálne dávky

Rozchod s násilníckym partnerom prináša so sebou často existenčné obavy a otázky: Z čoho a kde budem v budúcnosti žiť? HUMANITÁRNA POMOC v krízovej životnej situácii O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci môže v súlade s § 9 zákona o dotáciách požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii. Dotácia na podporu humanitárnej pomoci slúži na riešenie …

Ísť na stránku »

Krízový plán

MOŽNOSTI NA ZAISTENIE BEZPEČIA PRE ŽENU A DETI Na Slovensku existuje možnosť získať predbežné opatrenie, ktoré násilníkovi dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu (v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove), ak je dôvodne podozrivý z násilia. Žena postihnutá násilím môže podať návrh na takéto predbežné opatrenie …

Ísť na stránku »

Mediácia

MEDIÁCIA SA NEODPORÚČA!!! Mediácia (sprostredkovanie) je vo všeobecnosti postupom na riešenie konfliktov. V niektorých krajinách sa používa ako opatrenie v prípadoch zverenia detí do výchovy jedného z rodičov a úpravy styku s druhým rodičom. Cieľom mediácie je, aby sa manželský pár prostredníctvom tzv. mediátora alebo mediátorky pokúsil dosiahnuť vzájomnú dohodu. Na Slovensku je tento postup upravený zákonom. …

Ísť na stránku »

Rodičovské práva

ZVERENIE DO VÝCHOVY, VÝŽIVNÉ, ÚPRAVA STYKU Podľa zákona o rodine sú zákonnými zástupcami maloletých detí obaja rodičia (to zahŕňa opateru, výchovu, zastupovanie a spravovanie majetku). Rodičia sú povinní sústavne a dôsledne sa starať o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa a chrániť jeho záujmy (§ 28 — 30 Zákona o rodine). Podľa zákona …

Ísť na stránku »

Právna pomoc

Právnu pomoc, teda poskytovanie právnych rád a právne zastupovanie, poskytujú advokáti a advokátky za poplatok. V občianskom konaní nie je zastupovanie právnym zástupcom povinné. Pre ženu je však dôležité a potrebné najmä vtedy, keď manžela zastupuje advokát alebo advokátka. V prípade, že žena nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa mohla obrátiť na advokátku …

Ísť na stránku »