↑ Späť na Rozvod

Vytlačiť Stránka

Deti

S rozchodom sa spája veľa otázok a obáv. Bojíte sa, či vám súd zverí deti do výchovy, bojíte sa aj o ich budúcnosť. No treba myslieť na to, že rodina, v ktorej sa vyskytuje násilie, poškodzuje aj deti. Priateľky a priatelia i príbuzní vás často ešte utvrdzujú vo vašich obavách.

V skutočnosti však máte veľké šance získať deti do svojej výchovy, najmä ak ste sa o ne starali prevažne sama a ak bol muž násilnícky aj voči deťom. Vysvetlite svojim deťom, že už nemôžete ďalej znášať násilie, aby sa mohli prispôsobiť zmenenej situácii. Ak musíte opustiť spoločný byt, vezmite so sebou deti, ak chcete požiadať, aby boli zverené do výchovy vám. Hovorte s deťmi o svojom rozhodnutí a ak je to možné, zabaľte aj veci, ktoré sú pre vaše deti dôležité.

Ak sa obávate, že by muž mohol deti uniesť, aby mohol na vás vyvíjať nátlak a prinútiť vás k návratu, sú nevyhnutné ďalšie opatrenia:

 • Požiadajte súd o nariadenie predbežného opatrenia o zverení detí do výchovy vám.
 • Odložte doklady detí na bezpečné miesto.
 • Kópie všetkých súdnych rozhodnutí noste pri sebe.
 • Zabezpečte si aktuálnu fotografiu svojho muža a detí.
 • Informujte o situácii osoby, ktoré sa o vaše dieťa starajú (učiteľky a pod.).
 • Pozhovárajte sa s deťmi o tom, ako by mohli v takej situácii reagovať.

Ak vaše dieťa hovorí o týraní alebo sexuálnom zneužívaní:

 • Uverte mu, deti si takéto veci len veľmi zriedka vymýšľajú.
 • Zachovajte pokoj, pretože prehnaná reakcia môže zosilniť traumu dieťaťa.
 • Povedzte dieťaťu, že na násilí nenesie žiadnu vinu.
 • Vyhľadajte pedagogicko–psychologickú poradňu; poraďte sa, aké kroky na podporu dieťaťa môžete urobiť.
 • Kontaktujte pracovníčku alebo pracovníka odboru sociálnych vecí príslušného ÚPSVaR.
 • Obráťte sa na niektorú z organizácií poskytujúcich pomoc ženám a/alebo deťom

Stáva sa, že otcovia svoje deti týrajú a/alebo sexuálne zneužívajú v čase stretnutí vymedzených súdom alebo dohodnutých s matkou.

Ak spozorujete podozrivé príznaky alebo vám dieťa o tom povie, obráťte sa na poradňu pre ženy a urobte právne kroky na ochranu dieťaťa: požiadajte o pomoc odbor sociálnych vecí príslušného ÚPSVaR, podajte na súde návrh na zákaz styku otca s dieťaťom, prípadne na nariadenie predbežného opatrenia o zákaze styku. Hodnovernosť výpovedí dieťaťa môžete podporiť lekárskym potvrdením v prípade, že sú zranenia viditeľné.

Niektorí sudcovia a sudkyne, žiaľ, interpretujú tieto obvinenia ako znamenie nezvládnutých konfliktov medzi rodičmi po rozchode. V takom prípade potrebujete právnu pomoc, ktorú vám môže sprostredkovať niektorá z organizácií, resp. zariadení poskytujúcich pomoc ženám a deťom. Odložte zábrany a hovorte s poradenskými pracovníčkami otvorene. Pamätajte, že svojim deťom budete môcť dopriať lásku a primeranú starostlivosť len vtedy, ak sa vy sama budete cítiť dobre.

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/rozvod/deti/