↑ Späť na Odborné vzdelávanie

Vytlačiť Stránka

Sociálna práca

Odborné vzdelávanie terénných sociálnych pracovníčok a pracovníkov v marginalizovaných rómskych komunitách

V oblasti vzdelávania terénnych sociálnych pracovníčok a pracovníkov v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) nadviazalo Koordinačno metodické centrum pre domáce a rodovo podmienené násilie spoluprácu s Implementačnou agentúrou MPSVR SR.

Organizovali sme tréningy pre multiplikátorov/ky boja proti NPŽ v oblasti terénnej sociálnej práce v MRK (21.-22.9, 5.-6.10, 19.-20.10.2015). Ich cieľom bolo nielen vzdelať koordinátorov/ky terénnej sociálnej práce v MRK, ale aj identifikovať budúcich lektorov/kyv téme rodovo podmieneného a domáceho násilia pri vzdelávaní terénnych sociálnych pracovníčiek a pracovníkov, preto bol tréning navrhnutý a realizovaný aj s komponentom trénerských zručností. Realizácii tréningu predchádzalo vytvorenie osobitného tréningového manuálu a príručky pre účastníkov a účastníčky (kol. autoriek). Tréning viedli skúsené lektorky (Mesochoritisová A., Brnová T., Jezná M., Danková E.).

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/vzdelavanie/socialna-praca/