↑ Späť na Adresár

Vytlačiť Stránka

Banskobystrický VÚC

Odporúčané zariadenia:

Krízové centrum SOS, n.o.
Adresa: Školská č. 7, 979 01 Rimavská Sobota
Web: http://rimavskasobota.virtualne.sk/krizove-centrum-sos.html
Telefón: 047/ 5811 930
Mail:  skola@szsrs.edu.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, útulok, odborná a právna pomoc klientkam

Poradňa obetiam násilia Banská Bystrica
Adresa: ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica
Web: www.pomocobetiam.sk/index.htm
Telefón: 0944 254 406, 048/321 9991
Mail: bystrica@pomocobetiam.sk
Služby: bezplatná a diskrétna pomoc obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof, nešťastných udalostí a teroristických útokov

 

Ostatné zariadenia, ktoré ponúkajú pomoc aj ženám zažívajúcim násilie a ich deťom:
Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o.

Adresa: Ul. 9. Mája 74, 974 01 Banská Bystrica
Web: www.dsaksbb.sk
Facebook: https://www.facebook.com/DSAKSBB
Telefón: 048/414 4431
Mail: michalikovalubica@dsaksbb.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, krízové stredisko, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, individuálna psychoterapia s skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť, vypracovávanie správ a posudkov

Za dôstojný život
Adresa: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Web: www.dostojnyzivot.sk
Facebook: https://goo.gl/CrXLbq
Telefón: 047/43 22 384
Mail: ozdostojnyzivot@gmail.com
Služby: útulok, zariadenie núdzového bývania, krízové stredisko, detský domov, chránená dielňa, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, individuálna psychoterapia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vypracovanie posudkov, advokátske zastupovanie (sprostredkovane)

Mesto Brezno, Zariadenie núdzového bývania Náruč
Adresa: Ulica Boženy Nemcovej 25, 977 01 Brezno

Telefón: 048/630 6240, 048/618 7409
Mail: anna.vraniakova@brezno.sk, znb@brnet.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ a posudkov, údržba šatstva, záujmová činnosť

Mesto Banská Bystrica, Zariadenie núdzového bývania Kotva
Adresa: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 0918 505 257
Mail: milena.makova@banskabystrica.sk , znb.kotva@banskabystrica.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, krízová intervencia, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, sprostredkovanie ostatných služieb

Krízové stredisko AMORET
Adresa: Železničná č. 17, 984 01 Lučenec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Web: www.ks.amoret.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Telefón: 047/4513136
Mail: ksamoret@stonline.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania 

Centrum sociálnych služieb Krupina
Adresa: Sládkovičova 39, 963 01 Krupina
Web: www.css-ka.sk
Facebook: https://www.facebook.com/CentrumSocialnychSluziebKa/
Telefón: 0903 9693 45, 0917 565 063, 0948 122 486
Mail: aninasur@gmail.com, css.krupina@gmail.com
Služby: zariadenie núdzového bývania, sociálnoprávne poradenstvo, skupinová terapia – podporné skupiny, mediácia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie posudkov a správ, sprostredkovane aj krízová intervencia, zdravotné ošetrenie, psychologické a právne poradenstvo, psychoterapia, rodinná terapia

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Klenovec
Adresa: Partizánska 861, 980 55  Klenovec
Web: www.ddadss.sk
Telefón: 047/548 4101
Fax: 047/548 4102
Služby: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, pracovná terapia, záujmová činnosť

Nádej – útulok mesta Zvolen
Adresa: Stráž 282/1, 960 01  Zvolen
Web: www.utuloknadejzvolen.estranky.sk

Telefón: 0905 515 472
Mail: utuloknadejpreludibezdomova@gmail.com
Služby: útulok, krízová intervencia, prepravné služby, zdravotné ošetrenie, advokátske zastupovanie, sprostredkovane aj sociálnoprávne poradenstvo, psychologická pomoc, podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/organizacie/banskobystricky-vuc/