Archív článkov v kategórii: Aktuality

Mar 08

Európska komisia: Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu žien

Brusel 7. marec 2017 Ženy v Európe a na celom svete majú podporu Európskej únie dnes rovnako, ako ju mali v čase jej založenia. Rovnosť medzi ženami a mužmi, ako jedna zo základných hodnôt Európskej únie, sa pred šesťdesiatimi rokmi stala pevnou súčasťou Rímskej zmluvy. Záväzok podporovať zásadu rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu, ktorý Európa …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2017/03/08/europska-komisia-spolocne-vyhlasenie-k-medzinarodnemu-dnu-zien/

Jan 12

Prehĺbenie spolupráce pri pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie

V decembri 2016 Inštitút pre výskum práce a rodiny a v rámci neho Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie uzavreli memorandum o spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách a ich deťoch, rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia. Cieľom memoranda je prehĺbenie odbornej spolupráce  pri vytváraní podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie ponuky sociálnych služieb pre prevenciu a elimináciu domáceho násilia …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2017/01/12/prehlbenie-spoluprace-pri-pomoci-zenam-ktore-zazivaju-nasilie/

Dec 07

Eurobarometer: postoj Európanov k násiliu na ženách

V prieskume Eurobarometra sa zúčastnilo takmer 30-tisíc respondentov zo všetkých členských štátov, ktorí mali vyjadriť svoje postoje k domácemu násiliu, sexuálnemu obťažovaniu a pohlavného styku bez súhlasu.   Výsledky za Slovensko sú dostupné tu Stránka zosumarizovaných výstupov z výskumu

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/12/07/eurobarometer-postoj-europanov-k-nasiliu-na-zenach/

Nov 25

Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/25/medzinarodny-den-eliminacie-nasilia-pachaneho-na-zenach/

Jul 21

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je súčasťou KMC

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie sa od 1.7.2016 stala súčasťou projektu Koordinačno-metodické  centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie a je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.  Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo výške 2 000 000 eur. …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/07/21/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie-je-sucastou-kmc/

Nov 26

Kampaň OSN proti násiliu na ženách “Oranžový svet”

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií  je násilie …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/11/26/kampan-osn-proti-nasiliu-na-zenach-oranzovy-svet/

Apr 10

Projekt Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

MPSVR začína s implementáciou projektu Koordinačno – metodického centra (KMC), ktoré bude zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Svoje úlohy bude však plniť prierezovo cez všetky relevantné rezorty. Cieľom KMC bude vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. V rámci KMC bude vytvorený expertný …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/04/10/projekt-koordinacno-metodicke-centrum-pre-rodovo-podmienene-a-domace-nasilie/

Mar 19

TB ministra Richtera o národnej linke pre týrané ženy

TA3 / 19.3.2015 Na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter informoval o národnej linke pre ženy zažívajúce násilie. Záznam z TB je k dispozícii tu: http://www.ta3.com/clanok/1058176/tb-j-richtera-o-narodnej-linke-pre-tyrane-zeny.html

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/03/19/tb-ministra-richtera-o-narodnej-linke-pre-tyrane-zeny/

Mar 19

LINKA PRE TÝRANÉ ŽENY – bezplatná nonstop linka 0800 212 212

MPSVR a IVPR v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách podporeného z ESF pripravili a spustili  bezplatnú non-stop linku 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie. Národná linka pre ženy je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie. V situácii ohrozenia ženy a jej detí poskytnú poradkyne na linke krízovú pomoc a všetky …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/03/19/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie-bezplatna-nonstop-linka-0800-212-2012/

Feb 19

Cena, ktorú platíme za násilie na ženách, je dlhodobo podceňovaná

Odhaduje sa, že cena násilia páchaného na ženách je mimoriadne vysoká. Priame a nepriame náklady súvisiace s domácim násilím, násilím na ženách a v intímnych vzťahoch sa dotýkajú nielen obetí a ich najbližšieho okolia, ale rovnako spoločnosti a celej jej ekonomiky. Také sú znepokojivé výsledky “Štúdie o odhadovaných nákladoch na rodovo – podmienené násilie v …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/02/19/cena-ktoru-platime-za-nasilie-na-zenach-je-dlhodobo-podcenovana/

Staršie príspevky «