Archív článkov v kategórii: Aktuality

Nov 25

Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Oficiálne ho vyhlásila Organizácia spojených národov, aby sme nezabúdali, že tento závažný celospoločenský problém sa týka nás všetkých. Organizácie i jednotlivci po celom svete dnes odštartujú kampaň pod názvom 16 dní proti násiliu na ženách, ktorá vyvrcholí 10. decembra Dňom ľudských práv. Násilie páchané …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2014/11/25/medzinarodny-den-boja-proti-nasiliu-pachanemu-na-zenach/

Aug 07

Ponuka pracovných pozícií v rámci projektu

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci národného projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia na ženách“   hľadá  expertky a expertov, lektorov a lektorky  v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.  Národný projekt je zameraný  na tvorbu kľúčových strategických  dokumentov (štandardy, metodiky,  manuály, databázy), odborné vzdelávanie a multiinštitucionálnu spoluprácu  v oblasti  poskytovania pomoci  ženám zažívajúcim násilie.  Žiadosti …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2014/08/07/ponuka-pracovnych-pozicii-v-ramci-projektu/

Aug 03

Istanbulský dohovor vstúpil do platnosti

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) nadobudol platnosť 1. augusta 2014. “Istanbulský dohovor môžeme právom považovať za  najucelenejšiu európsku stratégiu eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia”, píše vo svojom vyhlásení OZ Možnosť voľby..”Poskytuje množstvo odpovedí na to, akým spôsobom zlepšiť ochranu …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2014/08/03/istanbulsky-dohovor-vstupil-do-platnosti/

Dec 19

NAP pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách schválený vládou

Ministerstvo PSVR predložilo návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale i podpora služieb, vzdelávanie a osveta v tejto oblasti. Aj keď riešenie problematiky násilia na ženách je beh na …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/12/19/nap-pre-eliminaciu-a-prevenciu-nasilia-na-zenach-schvaleny-vladou/

Nov 25

Slovensko má tisíce obetí sexuálneho násilia, projekt Nemlčme! im chce podať pomocnú ruku

Bratislava, 25. novembra 2013 – Svet si dnes pripomína Medzinárodný deň boja proti násiliu páchaného na ženách. Odhaduje sa, že na Slovensku dôjde každý rok k tisícom znásilnení, obete sa však na políciu odhodlajú nahlásiť iba desiatky prípadov. Často totiž podľa odborníkov zo strachu pred reakciami okolia znásilnenie nepriznajú. Väčšina z nich tak zostáva často žiť so …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/11/25/slovensko-ma-tisice-obeti-sexualneho-nasilia-projekt-nemlcme-im-chce-podat-pomocnu-ruku/

Oct 08

NAP pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách v MPK

Ministerstvo PSVR predkladá do pripomienkovania návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale i podpora služieb, vzdelávanie a osveta v tejto oblasti. Aj keď riešenie problematiky násilia na ženách je …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/10/08/nap-pre-prevenciu-a-eliminaciu-nasilia-na-zenach-v-mpk/

Aug 21

Európska cena za prevenciu kriminality sa v tomto roku zameriava na problém domáceho násilia

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti  /EUCPN/ každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku litovské predsedníctvo zvolilo tému PREVENCIA DOMÁCEHO NÁSILIA. Víťazný projekt bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 EUR  počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi (Best Practice Conference EUCPN – European Crime Prevention Network), ktorá …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/08/21/europska-cena-za-prevenciu-kriminality-sa-v-tomto-roku-zameriava-na-problem-domaceho-nasilia/

Jun 27

WHO: násilie na ženách má charakter epidémie

Tri z desiatich žien na celom svete boli bité, znásilnené či inak týrané súčasným alebo bývalým partnerom. Takéto výsledky priniesol prvý globálny a systematický prieskum násilia páchaného na ženách. Dokument zverejnený v časopisoch The Lancet a Science assess uvádza, že jedna z desiatich žien bola sexuálne napadnutá iným ako svojím partnerom. Štúdia tiež varuje, že zo žien, …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/06/27/tri-z-desiatich-zien-na-svete-tyral-muz/

Jun 12

Nový právny predpis EÚ zabezpečí lepšiu ochranu obetí domáceho násilia

V nadväznosti na dnešné prijatie návrhu Európskej komisie ministrami spravodlivosti z členských štátov EÚ sa budú môcť obete násilia, a najmä domáceho násilia, čoskoro spoľahnúť na ochranu v celej EÚ. Nová právna úprava týkajúca sa ochranného príkazu s pôsobnosťou v celej EÚ bude znamenať, že ľudia, ktorí sa stali obeťami násilia sa môžu spoľahnúť na …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/06/12/novy-pravny-predpis-eu-zabezpeci-lepsiu-ochranu-obeti-domaceho-nasilia/

» Novšie príspevky