«

»

Aug 07

Vytlačiť Článok

Ponuka pracovných pozícií v rámci projektu

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci národného projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia na ženách“   hľadá  expertky a expertov, lektorov a lektorky  v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.  Národný projekt je zameraný  na tvorbu kľúčových strategických  dokumentov (štandardy, metodiky,  manuály, databázy), odborné vzdelávanie a multiinštitucionálnu spoluprácu  v oblasti  poskytovania pomoci  ženám zažívajúcim násilie.  Žiadosti o zaradenie do  výberového konania  na predmetnú pracovnú pozíciu, s číslom   výberového konania  a  životopisom vo formáte EUROPASS zasielajte elektronicky  na  adresu  Viera.Nemcova@ivpr.gov.sk   v prípade Ponuky pracovných pozícií _1  najneskôr   do  17. 8. 2014 a v prípade Ponuky pracovných pozícií_2  najneskôr do do 26. 8. 2014.

Ponuka pracovných pozícií v rámci národneho projektu_1 

Ponuka pracovných pozícií v rámci národného projektu_2

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2014/08/07/ponuka-pracovnych-pozicii-v-ramci-projektu/