↑ Späť na Odborné vzdelávanie

Vytlačiť Stránka

Polícia, prokuratúra a súdy SR

„Fact-findingmission“ s expertkami z Rady Európy

V rámci aktivít zameraných na odborné vzdelávanie polície, prokuratúry a súdov SR spolupracuje Koordinačno metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie s partnerskou organizáciou Radou Európy. S cieľom zaistiť čo najpresnejšie nastavenie obsahu aj foriem vzdelávania týchto orgánov sme zorganizovali a zrealizovali stretnutie „Fact-findingmission“ s expertkami z Rady Európy s tromi cieľovými skupinami: polícia, MVO, prokuratúra a súdnictvo (29.6., 30.6. a 1.7.2015).

Na základe informácií zozbieraných na stretnutiach vypracovali expertky z RE Manuál tréningu pre trénerov/-ky uvedených profesií, ktorý bude využitý na vytrénovanie multiplikátorov a multiplikátoriek témy v danej oblasti.

V dňoch 23.-24.6.2016 sa v spolupráci nášho centra a Rady Európy uskutočnil odborný tréning Zvyšovanie efektivity zástupcov justície a orgánov činných v trestnom konaní v boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu: https://www.facebook.com/kmcrpn/posts/1206388149395876

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/vzdelavanie/policia-2/