↑ Späť na O násilí

Vytlačiť Stránka

Knižnica

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/kniznica/

Publikácie MPSVR

Výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách Databáza postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci a ochrany žien zažívajúcich násilie Metodika poskytovania špecializovaných služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (pre sociálnu oblasť) Štandardy poskytovania špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – …

Ísť na stránku »

Publikácie MVO

Základné publikácie vydané mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú otázke násilia na ženách. Viac titulov nájdete v Databáze rodovej kompetencie alebo v knižnici Aspektu. Násilie páchané na ženách Autorský kolektív. Fenestra, 2011 Príručka pre zamestnancov a zamestnankyne štátnych a verejných inštitúcií o možnostiach ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. …

Ísť na stránku »

Knižnica Aspektu

Je potrebné Konať proti násiliu na ženách. O tom ako si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU, ktorá je pre vás prístupná každý utorok a štvrtok.   K problematike násilia páchaného na ženách nájdete v knižnici aj tieto tituly:  Berry, Dawn Bradley: The Domestic Violence Sourcebook : Everything You Need to Know. 3. vyd. Los Angeles : Lowell House, 1998. ISBN 1-566565-873-6 Bodnárová, Bernardína – Filadelfiová, …

Ísť na stránku »

Kampane

Na Slovensku mimovládne feministické organizácie realizovali celonárodnú kampaň po prvý raz v roku 2001 pod názvom Piata žena. Predchádzalo jej intenzívne a dlhodobé úsilie (približne od roku 1998) viacerých ženských organizácií medializovať tému násilia na ženách z feministického hľadiska. Vďaka publikáciám Aspektu a združenia Pro Familia na tému násilia na ženách a vďaka práci s …

Ísť na stránku »

Odporúčaná literatúra

Aspekt 3/1998, Násilie I. Aspekt 1/1999, Násilie II. Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Domáce násilie na Slovensku. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava 2002. Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava 2003. Bútorová, Z. – Filadelfiová, J. (ed.): Násilie páchané na ženách …

Ísť na stránku »