↑ Späť na Knižnica

Vytlačiť Stránka

Publikácie MVO

Základné publikácie vydané mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú otázke násilia na ženách. Viac titulov nájdete v Databáze rodovej kompetencie alebo v knižnici Aspektu.

Násilie páchané na ženách

Autorský kolektív. Fenestra, 2011

Príručka pre zamestnancov a zamestnankyne štátnych a verejných inštitúcií o možnostiach ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Brožúra na stiahnutie v pdf

________________________________________________________________________________________

Násilie páchané na ženách

Autorský kolektív. Fenestra, 2011

Informačná brožúra pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Brožúra na stiahnutie v pdf

_______________________________________________________________________________________

Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách

AKO V MÉDIÁCH CITLIVO INFORMOVAŤ O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŽENÁCH 
B. Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti, 2011
Cieľom tejto publikácie je priblížiť novinárkam a novinárom násilie páchané na ženách z hľadiska možností médií zapojiť sa do boja proti nemu. Príčinou násilia páchaného na ženách je nerovné postavenie žien a mužov v spoločnosti, a preto je nevyhnutným predpokladom jeho odstraňovania vyrovnávanie sa so spoločenskými postojmi a konštrukciou vzťahov, ktoré podmieňujú a udržiavajú mocenskú prevahu mužov nad ženami.

______________________________________________________________________________________

Mosty k pomoci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci.

Rosa Logar a kol.

Do slovenčiny preložila a vydala Fenestra, 2009

Stiahnuť vo formáte pdf

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských práv žien a detí

Dušana Karlovská, Natália Krokavcová, Sylvia Králová

Fenestra, 2009

Publikácia na stiahnutie v pdf

 

 

 

________________________________________________________________________

Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť

Preklad:  Adriana Komorníková
Odborná revízia prekladu PhDr. Eva Sopková

Aspekt a Profamilia, 2003

 

 

_________________________________________________________________________

Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách

 Aspekt, 2002
Editorka:  Jana Cviková, Jana Juráňová

Publikácia je k dispozícii iba v tlačenej podobe

_________________________________________________________________________

Trauma a uzdravenie. Násilie a jeho následky. Od týrania v súkromí po politický teror

Judith Lewis Herman

Aspekt a Pro Familia, 2001

Viac tu

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/kniznica/vydane-mvo/