↑ Späť na KMC

Vytlačiť Stránka

Kontakt

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava

Tel: 02 20 442 500

www.zastavmenasilie.sk

 

Telefónny zoznam:

 

Mgr. Barbora Burajová

hlavná manažérka

barbora.burajova@kmc.gov.sk

+ 421 2 20 442 501

 

Bc. Miriam Kočišková

asistentka

miriam.kociskova@kmc.gov.sk

+ 421 2 20 442 500

 

Ing. Mgr. Andrej Kuruc

expert pre tvorbu metodík a štandardov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce

andrej.kuruc@kmc.gov.sk

+421 2 20 442 511

 

Mgr. Christián Havlíček

expert pre systematizáciu ďalšieho vzdelávania a vzdelávanie dotknutých profesií

christian.havlicek@kmc.gov.sk

+421 2 20 442 502

 

Mgr. Viera Böttcher

expertka pre systematizáciu ďalšieho vzdelávania a vzdelávanie dotknutých profesií

viera.bottcher@kmc.gov.sk

+421 2 20 442 506

 

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.

expertka pre výskum a monitoring v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia

zuzana.ocenasova@kmc.gov.sk

 

Mgr. Jana Jablonická-Zezulová

expertka pre primárnu prevenciu a primárnu prevenciu vo vzdelávaní

jana.jablonickazezulova@kmc.gov.sk

+421 2 20 442 505

 

PhDr. Edita Endreslová

projektová manažérka

edita.endreslova@kmc.gov.sk

+421 2 20 442 509

 

Ing. Magdaléna Feniková

finančná manažérka

magdalena.fenikova@kmc.gov.sk

+421 2 20 442 503

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/kontakt/