↑ Späť na Adresár

Vytlačiť Stránka

Žilinský VÚC

Odporúčané zariadenia:

Náruč Žilina
Adresa: Horný Val č. 24, 010 01 Žilina
Web: www.naruc.sk
Facebook: https://goo.gl/30Z11K
Telefón: 041/5643 652, 041/516 6543, 0905 988 600
Mail: oz.naruc@naruc.sk
Služby: detské krízové centrum, poradensko-tréningové centrum, poradňa pre rodinu v kríze, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, rodinná terapia, mediácia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ, posudkov, filiálna terapia, edukatívne aktivity, arteterapia, podporné služby, doučovanie, voľnočasové aktivity + komplexné služby pre deti

Žena v tiesni, Martin
Adresa: P. O. BOX 70, 036 01 Martin
Web: www.zenavtiesni.sk
Telefón: 0907 346 374, 0911 346 374, 043/422 0853
Mail: oz.zenavtiesni@tipnet.sk
Služby: krízové dištančné poradenstvo, komplexný poradenský servis – právne poradenstvo v oblasti rodinného, majetkového a trestného práva, sociálne a psychologické poradenstvo, pomoc pri spisovaní žiadostí, návrhov, vytvorenie bezpečného plánu odchodu od násilníka, sprevádzanie na súdne konania, sociálna diagnostika, internetová poradňa, filiálna terapia, sociálna asistencia, preventívne aktivity, sprostredkovanie ubytovania, právnych, psychologických a pedagogických služieb

Áno pre život, Rajecké Teplice
Adresa: Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
Web: www.anoprezivot.sk
Telefón: 0800 12 00 24 , 041/54 94 950, 0911 534 894
Mail: apz@nextra.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania s utajenou adresou, základné sociálne poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, rodinná terapia, mediácia (sprostredkovane), sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vypracovanie správ, posudkov

Centrum sociálnych služieb ANIMA
Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti
Adresa: utajená
Web: www.jefremovska.dsszsk.sk
Telefón: 0905 941 080
Mail: poradenskecentrumlm@gmail.com
Služby: krízové strániace poradenstvo, právne poradenstvo, psychologická pomoc, podporné skupiny, sprievod pri úradnom vybavovaní, pomoc pri spracovaní písomností, sprostredkovanie ubytovania na dobu určitú

 

Ostatné zariadenia, ktoré ponúkajú pomoc aj ženám zažívajúcim násilie a ich deťom:

Dom sv. Gianni, Čadca
Adresa: Kukučínova 4, 022 01 Čadca
Telefón: 041/432 4088
Mail: dchgianna.ca@gmail.com
Služby: zariadenie núdzového bývania, skupinová terapia, rodinná terapia, sprevádzanie na inštitúcie, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne a psychologické poradenstvo (sprostredkovane), advokátske zastúpenie (sprostredkovane), mediácia (sprostredkovane)

Slovenské centrum pomoci, Čierne
Adresa: Čierne 438, 023 13 Čierne
Web: www.krizovalinka.sk
Mail: pomoc@krizovalinka.sk
Služby: základné sociálne poradenstvo, krízová intervencia, odhad rizika násilia

Domov sociálnych služieb Dolný Kubín (Zaskalická a Poradenské centrum Hattalová)
Adresa: Záskalická 907, M. Hattalu 2162, 026 01 Dolný Kubín
Web: www.matuskova.dsszsk.sk
Telefón: 0905 668 853, 0917 328 555
Mail: znb.dkubin@gmail.com, porad.centrumdk@gmail.com
Služby: zariadenie núdzového bývania, základné sociálne poradenstvo, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie a psychoterapia – individuálna (sprostredkovane), skupinová terapia, mediácia a sprevádzanie na inštitúcie (sprostredkovane), vyhľadávacia činnosť (sprostredkovane), práca s násilníkom (sprostredkovane), vypracovanie správ, posudkov + služby deťom

Dom Charita Sv. Kláry, Liptovský Mikuláš
Adresa: Borbisová 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
Web: www.caritas.sk
Telefón: 044/56 21 932, 0902 327 955
Mail: anna.bodorikova@caritas.sk
Služby: nocľaháreň, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie a sociálnoprávne poradenstvo (sprostredkovane), psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna (sprostredkovane), skupinová terapia – podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vypracovanie správ posudkov, potraviny, šatstvo

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/organizacie/zilinsky-vuc/