↑ Späť na Odborné vzdelávanie

Vytlačiť Stránka

Poskytovatelia služieb

Odborné vzdelávanie osôb pracujúcich v poradenských centrách, bezpečných ženských domoch a krízových centrách

V oblasti vzdelávania osôb pracujúcich v poradenských centrách, bezpečných ženských domoch a krízových centrách navrhlo Koordinačno metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie model ďalšieho vzdelávania pomáhajúcich profesií prostredníctvom vzájomného učenia sa formou facilitovaných workshopov. Cieľom toho vzdelávania je štandardizovať podporu a ochranu žien zažívajúcich násilie a osôb zažívajúcich domáce násilie. S ponukou na spoluprácu pri zabezpečení týchto workshopov sme oslovili ženské mimovládne organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Tento model vzdelávania umožní odovzdávanie dobrej praxe, overovanie si vlastných postupov, pochopiť postupy iných a prijať také riešenia, ktoré najlepšie zaistia, že ženám zažívajúcim násilie bude poskytnutá ochrana a podpora zaisťujúca pre ne a ich deti bezpečie, a ženy zažívajúce násilie bude posilňovať, rešpektovať a podporovať ich cestu z násilia.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/vzdelavanie/policia/