↑ Späť na Rozvod

Vytlačiť Stránka

Rozchod pri spolužití

SPOLUŽITIE

Pri spolužití partnerov (druh — družka) neplatia ustanovenia manželského práva. V prípade rozchodu to môže mať pre slabšiu stranu veľmi negatívne následky. Všetky práce, ktoré žena v domácnosti a rodine vykonávala počas spolužitia, sa všeobecne považujú za dobrovoľné. Vložené investície môžu byť vymáhané na občianskoprávnom súde vtedy, ak ich možno preukázateľne dokázať. Keď sa spolužitie skončí, zostáva byt alebo dom osobe, ktorá je jeho vlastníkom/nájomníkom. Ak družka/žena obývala byt, ktorého nájomcom alebo vlastníkom je druh, hrozí jej nebezpečenstvo, že sa v prípade súdneho sporu môže aj so svojimi deťmi ocitnúť na ulici, pretože jej nevzniká žiadne právo na tento byt alebo dom, ani právo na bytovú náhradu.

Ak byt patrí žene a mužovi nevzniklo žiadne užívacie právo, môže žena na súd podať návrh na vypratanie bytu a nechať muža deložovať, prípadne môže mužove veci z bytu vysťahovať.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/rozvod/rozchod/