↑ Späť na Adresár

Vytlačiť Stránka

Bratislavský VÚC

Odporúčané zariadenia:

Aliancia žien Slovenska, o.z
Adresa: Bratislava
Web: www.alianciazien.sk
Facebook: https://www.facebook.com/AlianciaZienSlovenska
Telefón: 0903 519 550
Mail: alianciazien@alianciazien.sk
Služby: SOS poradenstvo, špecializovaná krízová poradňa, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, advokátske zastupovanie, vypracovanie správ a posudkov, sprostredkovane aj ubytovanie, zdravotné ošetrenie, psychologické poradenstvo, psychoterapia, sprevádzanie na inštitúcie, práca s násilníkom

Brána do života, o.z
Adresa: Medveďovej 2-4, 851 04 Bratislava
Web: www.branadozivota.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Facebook: https://goo.gl/jwleSA
Telefón: 0915 439 245
Mail: pomoc@branadozivota.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, krízové centrum, krízové stredisko, útulok, domov na pol ceste, detský domov, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne, psychologické a právne poradenstvo, rodinná terapia – asistované stretnutia, posilňovanie vzťahu rodič – dieťa, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vypracúvanie správ a posudkov 

Pomoc ohrozeným deťom, o.z. (Centrum Nádej)
Adresa: Švabinského 7, 851 01 Bratislava
Web: www.centrumnadej.sk
Facebook: https://goo.gl/U5TQyw
Telefón: 02/6224 7877, 0905 463 425
Mail: office@centrumnadej.sk
Služby: krízové stredisko, krízové bývanie s utajenou adresou, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, podporné skupiny, rodinná terapia, vypracúvanie správ a posudkov, vykonávanie výchovných opatrení voči deťom, sprostredkovane aj advokátske zastupovanie

Domov Dúha, o. z.
Adresa: Stavbárska 6, Vrakuňa, 821 07 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Web: www.domovduha.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Facebook: https://goo.gl/Y74UJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Telefón: 02/4552 3077, 0918 824 247
Mail: domovduha@domovduha.sk
Služby: krízové stredisko, základné a špecializované sociálne poradenstvo, krízová intervencia, zdravotné ošetrenie, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, rodinná terapia (partnerská terapia), mediácia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, práca s násilníkom, vypracovanie správ, posudkov, zabezpečenie vzdelávania, katamnestické sledovanie klienta a rodiny, vyhľadávanie ubytovania, žiadosti o sociálne byty, služby pre deti

Slovenský výbor pre UNICEF, o. z.
Adresa: Námestie SNP 13, P.O. BOX 52, 810 00 Bratislava
Web: www.unicef.sk
Facebook: https://www.facebook.com/UnicefSlovensko
Telefón:  02/5296 5082
Mail: sekretariat@unicef.sk
Služby: krízová linka, krízová intervencia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, rodinná terapia (partnerská terapia), mediácia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, práca s násilníkom, vypracovanie správ, posudkov, asistencia pri styku rodič – dieťa, sprostredkovane aj ubytovanie, zdravotné ošetrenie, advokátske zastupovanie

 

Ostatné zariadenia, ktoré ponúkajú pomoc aj ženám zažívajúcim násilie a ich deťom:

Kľúč, n.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Adresa: Píniová 14, 821 06 Bratislava
Web: www.kluc.szm.com
Telefón: 0910 949 016, 0907 999 220, 0905 223 220
Mail: klucba@gmail.com
Služby: špecializované sociálne poradenstvo, krízová intervencia, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, sprostredkovane aj zdravotné ošetrenie, psychoterapia a skupinová terapia, mediácia, podporné skupiny, rodinná terapia, vypracovanie správ a posudkov

Križovatky, n.o., Azylový dom Betánia
Adresa: Ľ. Fullu 6, 901 01 Malacky
Web: www.krizovatky.eu/azylove-centrum-betania
Telefón: 034/772 2457, 0917 778 979
Mail: centrumbetania@gmail.com
Služby: zariadenie núdzového bývania, útulok, základné sociálne poradenstvo, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov

Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Adresa:  Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava
Web: www.ssspetrzalka.sk
Telefón: 02/6231 0566, 0915 179 361, 0910 176 405
Mail: alena.medlenova@ssspetrzalka.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, krízová intervencia, sprevádzanie na inštitúcie

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/organizacie/bratislavsky-vuc/