↑ Späť na Adresár

Vytlačiť Stránka

Košický VÚC

Odporúčané zariadenia:

Fenestra
Adresa: P.O.Box F-12, 042 92 Košice
Web: www.fenestra.sk
Telefón: 055/625 6237, 0911 440 808
Mail: fenestra@fenestra.sk
Služby: ambulantné špecializované poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov, sprostredkovane aj zdravotné ošetrenie a ubytovanie, služby deťom, špecializovaná nonstop krízová linka

KOTVA Trebišov
Adresa: Hurbanova 361/21, 075 01 Trebišov
Telefón: 0918 457 217, 0905 613 149
Mail: kotva.n.o@zoznam.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania s utajovanou adresou, krízová intervencia, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, rodinná terapia, sprevádzanie na inštitúcie, sprostredkovane aj zdravotné ošetrenie

OZ Pomoc rodine Michalovce
Adresa: Námestie osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce
Web: www.pomocrodine.sk
Telefón: 056/ 688 4473, 0908 954 873
Mail: pomocrodine@centrum.sk
Služby: krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, advokátske zastupovanie (externe), psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie vypracovanie správ a posudkov, špecializovaná krízová linka

Slovenský červený kríž – územný spolok Trebišov (Maják)
Adresa: M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Web: www.cervenykriz-tv.sk
Telefón: 056/672 2495
Mail: sus.trebisov@redcross.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, krízová intervencia, zdravotné ošetrenie, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov + služby pre deti klientok, možnosť ubytovania ženy na vozíku

OZ HANA

Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie

Adresa: P.O.BOX 38, 052 01 Spišská Nová Ves

Web: www.ozhana.sk

Facebook: www.facebook.com/OZHANA.SNV

Telefón: 0903 404 483/kontakt pre ženy, 0903 404 471/kontakt pre verejnosť

Služby: ambulantné špecializované sociálne poradenstvo, telefonická krízová linka, krízová intervencia, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo a advokátske zastupovanie, sprevádzanie na inštitúcie, pomoc pri sprostredkovaní: ubytovania, služieb deťom, špecializovanej národnej linky pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

 

Ostatné zariadenia, ktoré ponúkajú pomoc aj ženám zažívajúcim násilie a ich deťom:

Dorka, n.o.
Adresa: Hemerkova 28, 040 23 Košice
Web: www.centrumdorka.sk/dorka-kosice
Facebook: https://www.facebook.com/centrumdorka/
Telefón: 055/230 4390, 0948 601 022
Mail: info@centrumdorka.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania, domov na pol ceste, útulok, krízové stredisko

Domov sociálnych služieb Anima Baškovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Adresa: Baškovce 79, 073 01 Baškovce
Web: www.dssanima.sk/kontakty-utulok-v-baskovciach.html
Telefón: 056/652 4366, 0910 873 009
Mail: eva.polakovska@dssanima.sk
Služby: zariadenie núdzového bývania

Lumen, Sečovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Adresa: Bačkovská ulica č. 598, Sečovce
Web: www.lumentv.sk
Telefón: 056/678 2388, 056/672 4049, 056/672 3223
Služby: zariadenie núdzového bývania, krízová intervencia

Miesto pod Slnkom, Košice
Adresa: Hlavná 68, 040 01 Košice
Web: www.miestopodslnkom.sk
Telefón: 055/62 501 51, 0903 851 823
Mail: eli.ke@stonline.sk
Služby: sociálno-právne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov

Stredisko krízovej intervencie, Košice
Adresa: Adlerova 4, 040 22 Košice
Web: www.skrin.sk
Telefón: 055/ 671 2556
Mail: kurucova@skrin.sk
Služby: krízové stredisko, zariadenie núdzového bývania, krízová intervencia, sociálnoprávne poradenstvo, zdravotné ošetrenie, psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/organizacie/kosicky-vuc/