↑ Späť na Výskumy a štatistiky

Vytlačiť Stránka

Štatistiky

Nasledujúce údaje ilustrujú dlhodobý vývoj v oblasti násilia na ženách v SR. Z hľadiska časového vývoja môžeme konštatovať všeobecný pokles násilnej kriminality v SR a tomu adekvátne aj pokles násilia na ženách. Výrazne stúpajúci trend je iba v ohlasovaní trestných činov v oblasti sexuálneho násilia ako aj partnerského násilia, čo však vzhľadom na prevalenčné výskumy môže skôr znamenať vyššiu dôveru obetí v systém a tým vyšší počet nahlásených a stíhaných skutkov. Výrazne pozitívny vývoj je možné sledovať v oblasti poklesu počtu vrážd žien partnerom. Uvedená štatistika napovedá, že účinnosť ochrany žien pred partnerským násilím sa v priebehu ostatných 5 rokov podstatne zlepšila.
Tabuľka Celkový počet obetí, z toho žien (2010-2016) vybraných násilných a mravnostných trestných činov (TČ) vo vzťahu k domácemu a partnerskému násiliu

stat_vaw

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie/vyskumy-a-statistiky/statistiky/