«

»

Nov 21

Vytlačiť Článok

Týrané ženy bojujú s predsudkami: mnohí im neveria

Prečo treba nastoliť presné pravidlá komunikácie so ženami, ktoré zažívajú násilie? Ženy sa po oznámení násilia obávajú najmä už spomínaného obviňovania z klamstva, majú strach z násilníka, ale aj zo samotného vyšetrovania a prieťahov.

„Veľmi dlho trvá, kým je násilný muž vykázaný z obydlia a je mu zamedzený prístup k žene, kým súd prijme nejaké opatrenia, nehovoriac o trestnom konaní a dokazovaní, následnom rozvode alebo zverovaní detí do opatery jednému z partnerov, chýba vzájomná informovanosť inštitúcií,“

U nás neexistuje veľmi rýchla a dostatočná pomoc ani z hľadiska ekonomickej pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie,“ vymenúva Kuruc.

Nová metodika bude obsahovať aj to, čo žena očakáva od polície, aké informácie musí dostať, ako s ňou komunikovať, na čo sa zamerať pri prvom kontakte, odhadnúť mieru nebezpečenstva, v ktorom sa nachádza, či informovať ju o špecializovaných centrách pre ženy a bezpečných ženských domovoch,“ vysvetľuje Andrej Kuruc.

Okrem metodík, na ktorých koordinačné centrum spolupracuje s Policajným zborom by sa v budúcnosti chceli zamerať aj na lepšie vzdelávanie.

http://www.aktuality.sk/clanok/392053/tyrane-zeny-bojuju-s-predsudkami-mnohi-im-neveria/

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/21/tyrane-zeny-bojuju-s-predsudkami-mnohi-im-neveria/