«

»

Nov 07

Vytlačiť Článok

Možnosti využívania rozhodovacej praxe ESĽP v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia

P O Z V Á N K A

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

 Vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou:

 Možnosti využívania rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia

 

Termín konania:        18.11. 2016, od 13.00 do 16.00 hod.

Miesto konania:         Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava

zasadacia miestnosť na mínus 1. poschodí

 

Prednášateľka:           JUDr. Marica Pirošíková,

zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie, počas ktorého si budete môcť vypočuť odbornú prednášku prezentovanú zástupkyňou Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva. Po prednáške bude nasledovať diskusia a výmena skúseností účastníkov a účastníčok, ktorým záleží na zlepšení situácie žien zažívajúcich násilie.

Prednáška sa koná s cieľom prispieť k šíreniu poznatkov vyplývajúcich z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch násilia, ktorému sú vystavené ženy v párových vzťahoch. Informovanie o možnostiach využívania rozhodovacej praxe ESĽP pre pomáhajúce profesie môže prispieť k zvýšeniu ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie a ich detí a posilniť expertízu pomáhajúcich profesií a expertiek/ expertov v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.

Dovoľujem si Vás poprosiť o potvrdení účasti na prednáške do 15.11.2016 spätným mailom na: viera.bottcher@kmc.gov.sk. V potvrdení prosím uveďte meno a priezvisko účastníka/ účastníčky a organizáciu, ktorú bude zastupovať. Na prednáške bude zabezpečené občerstvenie.

Kontaktná osoba: Mgr. Viera Böttcher, +421 902 138962, viera.bottcher@kmc.gov.sk

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/07/moznosti-vyuzivania-rozhodovacej-praxe-eslp-v-pripadoch-nasilia-na-zenach-a-domaceho-nasilia/