«

»

Oct 19

Vytlačiť Článok

Domáce násilie: musíme prekonať svoju nevôľu pýtať sa

Rozhovor s nórskym výskumníkom Ole Kristian Hjemdalom k výskumoch o násilní na ženách.

V našich výskumoch sme zistili, že keď sa pozrieme na všetky typy fyzického partnerského násilia, tie závažné aj tie menej závažné, približne 17 percent ľudí zažilo nejakú formu násilia od svojho partnera. Tieto nezávažné formy násilia sú veľmi bežné, a väčšinou sú výsledkom konfliktov a hádok, takzvaného „bežného partnerského násilia“ (common couple violence). Často sú obojstranné.

Ale keď sa pozrieme na závažnejšie formy násilia ako napríklad údery päsťou, kopanie, škrtenie, ohrozovanie zbraňou – tieto sa týkajú štyrikrát viac žien, než mužov. Takže veľkým rozdielom medzi mužmi a ženami vzhľadom k partnerskému násiliu je závažnosť násilného činu, a nie to, kto sa môže stať obeťou.
Zjednodušene by sa dalo povedať, že využitie alebo zneužite moci nie je až také rozdielne medzi mužmi a ženami, ale forma a závažnosť násilia sa líšia: tu už hrá veľkú rolu to, ako vnímame „ženskosť“ a „mužskosť.“

Celý rozhovor si môžete prečítať na blogu KMC.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/10/19/domace-nasilie-musime-prekonat-svoju-nevolu-pytat-sa/