Výsledky vyhľadávania pre: postavenie obeti

stránka nenájdená

Sorry, I've looked everywhere but I can't find the page you're looking for.

If you follow the link from another website, I may have removed or renamed the page some time ago. You may want to try searching for the page:

Navrhnuté výsledky

I've done a courtesy search for the term postavenie obeti for you. See if you can find what you're looking for in the list below.

 • Zasadnutie Komisie pre postavenie žien

  V dňoch 4. až 14. marca 2013 zasadá v New Yorku na pôde OSN Komisia pre postavenie žien. Komisia je jednou z komisií ECOSOCu a tradične sa na prelome februára a začiatkom marca stretáva na pôde OSN, aby členské štáty OSN prehodnotili pokrok urobený v stanovených oblastiach.

 • Pojmy

  Rodovo podmienené násilie sú všetky činy násilia, ktoré je namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia. Rodovo podmienené násilie je porušenie ľudských práv a porušenie zákazu diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania. Od iných foriem násilia sa odlišuje tým, že pohlavie obete nie je …

  Čítať viac »

 • CEDAW Všeobecné odporúčanie č. 19

  Všeobecné odporúčanie č. 19 (11. zasadnutie, 1992) Násilie na ženách Všeobecné poznámky: 1. Diskriminácia žien je definovaná v článku 1 Dohovoru. Definícia diskriminácie zahŕňa rodovo podmienené násilie, t.j. násilné činy, ktoré sú namierené proti žene, lebo je žena, resp. ktoré majú na ženy neprimeraný dopad. Patrí sem každý prejav rodovo podmieneného násilia, ktorý má alebo …

  Čítať viac »

 • OSN

  Záverečné vyhlásenie Komisie ECOSOC pre postavenie žien k násiliu na ženách (marec 2013, 57.zasadnutie CWS) Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách,  schválená Valným zhromaždením OSN 23. decembra 1993 je základným medzinárodným dokumentom na úrovni OSN, zameraným na odstránenie násilia páchaného na ženách. Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách bola prijatá VZ OSN 20.12.1993 (rezolúcia …

  Čítať viac »

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z  25. októbra 2012 , ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EU z 13. decembra 2011 o Európskom ochrannom príkaze NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych …

  Čítať viac »