«

»

May 29

Vytlačiť Článok

Vyhlásenie výzvy NFM pre Domáce a rodovo podmienené násilie

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt.

Výzva sa týka troch opatrení:

1. Bezpečné ženské domy – registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb

2. Nové poradenské centrá pre ženy ohrozené a vystavené násiliu a ich deti –  akýkoľvek právny subjekt, ktorý nie je v súčasnosti aktívny v oblasti poskytovania sociálnych služieb ženám ohrozeným násilím a ich deťom

3. Podpora existujúcim poradenským centrám pre obete domáceho násilia –  registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb aktívni v oblasti poskytovania sociálnych služieb obetiam domáceho násilia

Text výzvy nájdete tu

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/05/29/vyhlasenie-vyzvy-nfm-pre-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie/